VNG pleit voor nieuw waterschapsbestuur in Nederland

bundel bestuurlijke krachten van waterschappen en gemeenten

VNG stelt voor de bestuurlijke krachten van waterschappen en gemeenten te bundelen. Hiermee wordt direct een structurele bezuiniging gerealiseerd van 380 miljoen euro per jaar. Door slim samenwerken is, in tegenstelling tot het voorstel van de provincies, een reorganisatie van de waterschappen niet nodig en ook geen grondwetswijziging. En dat levert tijdswinst en een besparing van kosten op.

Het waterbeleid zal zich in de komende jaren toespitsen op waterveiligheid, het watersysteem en de afvalwaterketen. Op deze drie gebieden werken de waterschappen en gemeenten nu al nauw samen en zijn zij belangrijke beleidsbepalers en voeren zij die taken samen uit. Door onder regie van gemeente samen te werken kan het waterbeleid van gemeenten en waterschappen bij de realisatie van investeringsprojecten geïntegreerd worden. Hierbij ontstaat er één bestuurlijke verantwoordelijke voor veiligheid, het watersysteem, de waterketen en de inpassing in de ruimtelijke omgeving.

Voor het opheffen van waterschappen, het voorstel van de provincies, is een grondwetswijziging nodig. Het samenvoegen van gemeenten en waterschappen kan in de komende kabinetsformatie direct geregeld worden via de wijziging van de kieswet. Daarnaast wordt er op het gebied van belastingen nauwer samengewerkt waardoor efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk is. VNG en UvW hebben al plannen opgesteld waarmee de verregaande samenwerking direct en in de komende jaren vormgegeven kan worden. De eerste afspraken hierover zijn al gemaakt. In de komende kabinetsperiode moeten het bestuurlijke bestel en de hieraan gekoppelde randvoorwaarden snel en helder worden ingevuld zodat de zorgplicht van de gemeenten optimaal kan worden waargemaakt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Provincies: breng waterschappen bij ons onder (23-04-2010)

Gemeenten en waterschappen gaan samenwerken (29-03-2010)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)