KNV mist gebrek aan visie in begroting 2009

"We zijn blij met de brandweeraanpak van Verkeer en Waterstaat waarbij een groot aantal vertraagde kleine projecten voortvarend wordt aangepakt, maar ik mis een concrete visie op nieuwe grote infrastructurele projecten". Dit is een eerste conclusie van Ad Toet, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de werkgeversorganisatie voor het personen- en goederenvervoer.

Het kabinet heeft met de kilometerheffing en het SAAL project enkele belangrijke knopen doorgehakt, maar mist nu het lef om in de presentatie van de begroting 2009 met grote nieuwe projecten te komen om de Nederlandse internationale positie te versterken. Het kabinet heeft zich als doel gesteld om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen maar moet wel voor een duidelijke invulling gaan zorgen met concrete plannen. "Verbreed bijvoorbeeld de A1 tot aan de Duitse grens, versnel doortrekking van de A15, kom met een noordelijke vertakking van de Betuweroute en vergroot naast de capaciteit van het spoor, ook het overige OV. Maak Nederland Olympische Spelen-proof en laat de visie Randstad 2040 werkelijkheid worden."

KNV oppert daarnaast het idee om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor projecten die de duurzaamheid in het collectief vervoer vergroten. Er moet een aanvulling op de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) komen voor projecten die de onderlinge samenwerking in het OV op het gebied van duurzaamheid en brandstoffen vergroten. KNV ziet een ambitieuze minister en staatssecretaris en wil dit ook graag in de begroting terugzien. KNV erkent wel dat een groot aantal infrastructurele projecten die op de plank liggen moeilijk van de grond komen door een spanning tussen lokale en nationale belangen. Dit werkt erg vertragend. KNV is er van overtuigd dat dit Kabinet in staat is om dit probleem aan te pakken en wil graag meewerken om vertraagde projecten uit het slop te halen en helpen een scherpe invulling te geven aan nieuwe infrastructurele projecten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Structuurvisie Randstad 2040 ter inzage

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)