Halfjaarcijfers 2008 beursfonds Oranjewoud N.V.

Gouda – Oranjewoud N.V. heeft in de eerste helft van 2008 een omzet gerealiseerd van ruim 175 miljoen euro. Het operationele resultaat na belasting van het beursfonds bedroeg over de eerste zes maanden van 2008 8,0 miljoen euro, ten opzichte van 5,9 miljoen over de vergelijkbare periode in 2007.

De omzetgroei in het eerste halfjaar deed zich voor in alle kernsegmenten van de groep. De omzet is relatief sterker gestegen dan het resultaat. De oorzaak hiervan is tweeledig. Enerzijds is het aandeel van de realisatieactiviteiten met name op het gebied van sport en leisure in het totaal van de omzet toegenomen. Deze activiteiten hebben traditioneel een lagere toegevoegde waarde dan de advies- en ingenieursdiensten en detachering. Anderzijds dragen de recent geacquireerde bedrijven Delta Environmental Consultants, Belconsulting en Belcoplan nog onvoldoende bij aan het resultaat. Daarentegen hebben de bestaande bedrijven in het eerste halfjaar van 2008 beter gepresteerd dan in dezelfde periode in 2007.

Oranjewoud N.V. richt zich in 2008 op de integratie van de in 2007 en 2008 overgenomen bedrijven.

Vooruitzichten Oranjewoud N.V. voor het tweede halfjaar 2008

De directie doet geen concrete uitspraken met betrekking tot omzet- en resultaatontwikkeling in het tweede halfjaar van 2008.

Achtergrondinfo

Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 89,89% in handen van Centric B.V.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centric Holding