Van der Hoeven over Aanbestedingen

Den Haag – Op 9 juli 2008 schreef Minister Van der Hoeven in haar weblog De Week van M over het debat over de nieuwe aanbestedingswet.

Hieronder leest u dat gedeelte van haar weblog.

"Vires acquiret eundo. Dat zei CDA senator Hans Franken dinsdag 8 juli "2008 tijdens een urenlang debat over de nieuwe aanbestedingswet. Vrij vertaald betekent het: ‘men wint al gaande aan kracht’. En dat was precies wat ik beoogde met mijn wetsvoorstel.

Een meerderheid van de Senaat stemde uiteindelijk tegen deze wet die een einde had moeten maken aan ongewenste praktijken. De meeste senatoren vonden de kaderwet met daaraan verbonden een aantal amvb’s (uitvoeringsregelingen) geen gelukkige constructie.

Mijn handreiking om in ieder geval de wet alvast aan te nemen en daarna in overleg te bezien welke onderdelen uit de amvb’s via een wetswijziging alsnog in de wet getild zouden moeten worden, mocht helaas niet baten.

Helaas, want het is om meer dan één reden jammer. Het betekent dat alles bij het oude blijft. Dat wil zeggen: een lappendeken aan regelingen en voorwaarden die van gemeente tot gemeente kunnen verschillen, ondoorzichtigheid van processen en procedures. ‘Vriendjespolitiek’ en onredelijke eisen aan bedrijven die willen meedingen blijft mogelijk. MKB bedrijven blijven onvoldoende toegang hebben tot overheidsopdrachten. En voor overheden blijft onduidelijk is of iemand die de opdracht uiteindelijk gaat uitvoeren wel kosjer is.

Bij de VVD fractie had alleen Loek Hermans (voorzitter van MKB Nederland) begrepen wat hier op het spel stond. Dat gold overigens ook voor de Tweede Kamer die deze wet in 2006 unaniem heeft aanvaard.

Er moet nu een nieuwe wet gemaakt worden en het zal nog wel even duren voordat deze opnieuw in de Eerste Kamer voorligt. Een gemiste kans. De tegenstemmers hebben heel wat uit te leggen aan de belastingbetaler.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Economische Zaken