Eurlings pleit in Brussel voor betere bescherming van fietsers

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat zich in de Europese Unie inzetten voor betere bescherming voor fietsers. Uit een onderzoek in opdracht van de Fietsersbond blijkt dat de Europese botsveiligheidseisen aan auto’s vooral zijn gericht op voetgangers en in mindere mate op andere kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers.

De Fietsersbond heeft TNO laten onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om fietsers beter te beschermen. De minister neemt enkele van de aanbevelingen over die de Fietsersbond heeft gedaan naar aanleiding van dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat voor de bescherming van fietsers aanvullende maatregelen aan de auto mogelijk zijn. Door die aanpassingen zouden alleen al in Nederland 60 doden en 1500 zwaargewonden kunnen worden voorkomen. Fietsers botsen anders met personenauto’s dan voetgangers. Bij een botsing raken zij de auto hoger dan voetgangers. Fietsers raken in veel gevallen de voorruit of zelfs het dak. Ook hun hogere snelheid bepaalt het botsletsel.

Minister Eurlings verwacht dat de resultaten van de verschillende onderzoeken, druk vanuit het Europees Parlement en inzet van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de Europese Unie er toe zullen bijdragen dat in toekomstige eisen aan autofronten meer rekening wordt gehouden met de bescherming van fietsers. Ook in het kader van EuroNCAP, de Europese standaard botstest voor auto’s, zal minister Eurlings zich inzetten voor de bescherming van fietsers in de beoordeling van de botsveiligheid van de geteste auto’s.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat