Innovatieprogramma Watertechnologie presenteert Mannen vd Wit

Impuls voor innovatie-agenda: ‘Mannen van de Wit’ gaan uitvindingen de markt op helpen

Innovatie en water zijn belangrijke speerpunten op de kabinetsagenda. Maar te veel innovaties blijven steken op zolderkamers, in laboratoria, of op research en development afdelingen. Daarom heeft het Netherlands Water Partnership de ‘Mannen van de Wit’ (Watertechnologie Innovatie Team) in het leven geroepen. Het zijn ervaren watertech-mannen, die werken voor het innovatieprogramma watertechnologie. Hun dienstverlening is niet commercieel, ondernemers hoeven er niet voor te betalen. Op dinsdag 27 mei 2008 worden de ‘Mannen van de Wit’ officieel gepresenteerd bij Priva in de Lier, gevesttigd in een van de eerste CO2 neutrale gebouwen in Nederland. Bij de presentatie zijn uitvinders en ondernemers uitgenodigd die hun innovaties onder de aandacht willen brengen. Tijdens de lancering worden twee prototypes gepresenteerd: de ‘Dutch Rainmaker’ en een mestwaterzuiveringssysteem op boerderijschaal.

Innovaties op watergebied kunnen ons helpen bij klimaatadaptatie. Uitvindingen mogen daarom niet op de plank blijven liggen. De eerste zes ‘Mannen van de Wit’ zijn stuk voor stuk ervaren ondernemers die hun sporen in de watertechnologie hebben verdiend. Met hun netwerk kunnen ze de juiste verbindingen leggen zodat innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. De mannen zoeken verkoopkanalen, investeerders, technologische partners of kennisleveranciers. In hun portfolio zitten inmiddels vindingen zoals de wormenbegrazing voor slibreductie, kleinschalige mestwaterzuivering, kleurmeting in oppervlaktewater om de kwaliteit te meten, snelle detectie voor legionella, nieuwe membraanfilters om water te zuiveren, en de genoemde ‘Dutch Rainmaker’. De mannen stuiten regelmatig op nieuwe uitvinders met innovaties die tot de verbeelding spreken.

De Mannen van de Wit maken onderdeel uit van het Innovatieprogramma Watertechnologie. Dit programma is gericht op technologieontwikkeling en exportbevordering van Nederlandse waterkennis. Het Netherlands Water Partnership (NWP), Senter Novem en het Technologisch Topinstituut werken ieder aan verschillende instrumenten die in het programma samenkomen. NWP is verantwoordelijk voor de ‘Mannen van de Wit’. Het programma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.

Voor meer informatie en de cv’s van ‘De Mannen van de Wit’: www.watertechnologie.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)