Voorbereiding verbreding A15 Rotterdam van start

DHV adviseert Rijkswaterstaat bij aanbesteding megaproject

Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau DHV gevraagd te adviseren bij de voorbereiding en aanbesteding van de verbreding van de A15 bij Rotterdam. Het gaat om het 40 km lange traject tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, afgekort het MaVa-tracé. Dit is één van de grootste projecten die momenteel binnen Rijkswaterstaat in voorbereiding zijn met een totale investeringswaarde van 2 miljard euro. DHV verwacht dit jaar ca. 2 miljoen euro aan omzet op dit project.

De verbreding van de A15 draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid, ook bij toenemende verkeersdrukte door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en grote woningbouwlocaties. Marco Mijnders, senior adviseur bij DHV: “De contractvorming is uniek in dit project, omdat de aannemer verantwoordelijk is totdat het tot de laatste steen is afgerond. Het project wordt aanbesteed als DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain). In zo’n contract bouwt de aannemer niet alleen, maar is hij ook verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering. Na een zogeheten concurrentiegerichte dialoog wordt het project uiteindelijk aanbesteed”. DHV is gevraagd op basis van de specifieke kennis die het bureau heeft opgedaan bij het project van de 2e Coentunnel.

Mijnders: “Doordat de aannemer tijdens en na de bouw 20 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wegen, verwachten wij dat de verkeershinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Hierdoor wordt op een zo duurzaam mogelijke manier aan de verbreding gewerkt. We zullen er extra op toezien dat oplossingen voor verbeterde doorstroming van het verkeer worden gewaardeerd in de aanbesteding”.

Tweede Botlekbrug

Het MaVa-tracé is circa 40 kilometer lang. Hierin wordt de N15 omgebouwd tot autosnelweg, de A15 uitgebreid van 2×2 naar 2×3 en van 2×3 naar 2×5 rijstroken. Ook de ombouw van de knooppunten Benelux en Vaanplein en de bouw van een tweede Botlekbrug zijn onderdeel van het project. Dit in combinatie met de realisatie van doelgroepstroken, dynamisch verkeersmanagement systemen en inpassingmaatregelen.

DHV levert ondersteuning op het gebied van bestuurlijk juridische zaken, project- en risicomanagement, omgevingsmanagement, inkoop en contractvoorbereiding, techniek, advisering contractbeheersing en financiële advisering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV