Assurance-rapport bij VGR 11 Ruimte voor de Rivier

Den Haag – Op 22 april 2008 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over
het Assurance-rapport bij Voortgangsrapportage 11 Ruimte voor de Rivier.

Hieronder leest u de volledige brief 200848 Assurance-rapport bij VGR 11 Ruimte voor de Rivier. Kamerstuk | 2008-04-22.

Geachte voorzitter,

De “Regeling grote projecten” voorziet onder meer in een rapportage van de Departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het assurance-rapport van de Departementale Auditdienst van mijn ministerie toekomen inzake de 11e Voortgangsrapportage over het Programma Ruimte voor de Rivier.

Om tot een betere spreiding van werkzaamheden te komen, gaat de DAD ertoe over om bij het Programma Ruimte voor de Rivier niet meer per 1 januari, maar per 1 juli van elk jaar een assurance-rapport bij de desbetreffende voortgangsrapportage uit te brengen.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Het rapport geeft mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

U vindt het Assurance-rapport als bijlage bij de kamerbrief op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken Kenmerk van de brief: 200848 bijlage Assurance-rapport bij VGR 11 Ruimte voor de Rivier. Bijlage | 2008-04-22 (de brieven zijn gerangschikt op datum).