Kamer bijna unaniem voor meer regionale stations

Den Haag – De Tweede Kamer heeft woensdag 2 april 2008 bijna unaniem ingestemd met de moties-Cramer over het eenvoudiger realiseren van regionale stations en een grotere invloed daarop voor de decentrale overheden. Hierdoor kunnen er meer stations komen.

In het MIRT moet voortaan een projectblad komen met daarop regionale stations die de regio’s geopend willen zien. Dan wordt beter zichtbaar welke keuzes kunnen worden gemaakt en welke belangen worden gediend. Nu is dat vaak onduidelijk. Door de regels te vereenvoudigen mogen extra sporen die nodig zijn bij een nieuw station, straks uit een apart budget worden betaald. Dit is nodig, want het staionsbudget voorziet niet in de (kosten van) aanleg van sporen. Zonder dubbelsporen of inhaalsporen zou de opening van regionale stations echter leiden tot vertraging van intercity’s en goederenvervoer. die bezwaren lijken nu te kunnen worden opgelost.

Minister Eurlings had in de Kamer al aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze moties. Hij ziet ze als ondersteuning van zijn beleid. Dit is ook gunstig voor de invulling van het Actieprogramma Regionaal OV van staatssecretaris Huizinga, waarin regionaal spoor ook een balangrijke rol moet spelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)