Grontmij 2007: winst stijgt ruim 48%

• Eerste volledige jaar na acquisitie Carl Bro succesvol.

• Resultaat na belasting stijgt met ruim 48% tot € 32,7 miljoen (2006 inclusief vier maanden Carl Bro: € 22,1 miljoen).

• Winst per aandeel € 1,84 (2006*: € 1,31 per aandeel).

• Dividendvoorstel: € 1,10 per aandeel (2006*: € 0,75 per aandeel).

• Netto bedrijfsopbrengsten (own production) stijgen met ruim 55% tot € 598,1 miljoen (2006: € 384,5 miljoen).

• Resultaat voor belasting, rente en amortisatie (EBITA) stijgt met bijna 64% tot € 54,1 miljoen (2006: € 33,0 miljoen).

• Alle eenheden in Europa verbeterden hun resultaten.

• Vooruitzichten 2008: verbetering omzet en winstgevendheid, behoudens onvoorziene omstandigheden.

* Per 1 juni 2007 is het aandeel Grontmij gesplitst in de verhouding 1:4.

Commentaar Sylvo Thijsen, CEO Grontmij N.V.:

‘De integratie van Carl Bro en BGS is in 2007 succesvol verlopen wat blijkt uit de toegenomen omzet en winst. Nagenoeg onze gehele omzet en resultaat worden gerealiseerd in Europa. Alle landen hebben beter gepresteerd vergeleken met 2006. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Centraal-Europa hebben we onze marktpositie weten uit te breiden. Nederland, België en Zweden hebben met name door een verbeterde businessmix hun marges aanzienlijk weten te verbeteren. De huidige onzekerheid op de financiële markten heeft geen invloed gehad op de vraag naar onze diensten: Grontmij’s orderboek voor 2008 is goed gevuld. De wereldwijde aandacht voor klimaat leidt tot een toenemende vraag naar duurzame oplossingen. Dit is Grontmij op het lijf geschreven. Additionele investeringen in energiemarkten zullen leiden tot tal van aanpassingsopdrachten in de bouw en industrie. Op het vlak van (afval)watermanagement verwachten wij dat de marktsituatie in het
Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa gunstig blijft. Verwacht wordt dat de markt op het gebied van infrastructuur in de Benelux en Scandinavië een gunstig beeld geeft. De goede positionering van Grontmij in Europa biedt uitzicht op verdere omzetgroei, zowel autonoom als door acquisities.’

Lees het volledige bericht op www.grontmij.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv