2007 druk maar veilig in Haven Rotterdam

Meer zeeschepen en minder aanvaringen. Dat is in het kort de samenvatting van het nautisch jaarverslag dat (rijks)havenmeester Jaap Lems van het Havenbedrijf Rotterdam dinsdagmorgen 4 maart 2008 in zijn ‘hut’ presenteerde.

De overslagstijging van 6,6 procent tot 407 miljoen ton had ook haar weerslag op het aantal zeeschepen dat in de regio Rotterdam aanliep. Dat steeg van 36.033 naar 37.097. Het aantal ongevallen daalde van 117 naar 103.

“De energie spettert van de haven af en de schepen dringen voor de entree. Dat betekent dus dat we alert op de veiligheid moeten zijn. Je moet meegaan met de ontwikkeling. Daarom stond 2007 in het teken van investeren in veiligheid: het bouwen aan een nieuw verkeersbegeleidend systeem; het opzetten van een nieuw verkeersscheidingstelsel; de ontwikkeling van een port entry guide”, aldus Jaap Lems.

Het aantal scheepsbewegingen steeg met 4.470 naar 91.839.Het aantal bunkeroperaties nam toe van 20.224 naar 22.465, terwijl de bunkerhoeveelheid gelijk bleef., 13,6 miljoen ton.

Er gebeurde in de Rotterdamse haven minder ongelukken – van 117 naar 103 – maar dit aantal bevatte wel de aanvaring van de van de CNA CGM Claudel met steiger 2 van de Maasvlakte Olie Terminal. Op 18 januari belandde 800 ton olie in het water. Toch bleef het aantal gevallen van ernstige waterverontreiniging waarbij over is gegaan tot indammen en ruimen gelijk: 58. Totaal is de ruimorganisatie van het Havenbedrijf 43,7 dagen bezig geweest met de schoonmaakwerkzaamheden.

Alle andere 102 ongevallen bleven zonder ernstige consequenties. In 23 accidenten was sprake van aanvaringen tussen varende schepen, 34 keer ging het om een aanvaring met een object. In totaal zijn 3944 tankschepen geïnspecteerd. In 313 gevallen was dit aanmerking tot het maken van opmerkingen. Zo werd 32 maal het verkeerd gebruik van het ‘dampretoursysteem’ geconstateerd en tien maal stonden de tankdeksels open.

In totaal werdem de patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf 341 opgeroepen om over te gaan tot actie: 117 x brand (120 – 2006); 58 x waterverontreiniging (57); 38 x emissie van gas (50); 59 x technische hulpverlening (71).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)