Definitieve cijfers Haven Amsterdam geven mooi beeld

Definitieve overslagcijfers van 2007 laten zien dat Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden, flink blijft doorgroeien. De overslag stijgt van 84,4 miljoen ton in 2006 naar 87,8 miljoen ton in 2007. Een groei van 4,1%.

Het grootste deel van de groei komt voor rekening van de Amsterdamse haven. De overslag in Amsterdam groeide van 61 miljoen ton in 2006 naar 65,4 miljoen ton in 2007. Een groei van 7,1%.

In zijn nieuwjaarspeech op 2 januari 2008 meldde algemeen directeur Hans Gerson van Haven Amsterdam dat naar verwachting de overslag in 2007 voor respectievelijk Zeehavens Amsterdam en Haven Amsterdam met 1,4% en 4,6% is gegroeid. Door een groeispurt in de laatste maanden van 2007 konden de definitieve overslagcijfers aanzienlijk naar boven bijgesteld worden.

Grootste groeiers in haven Amsterdam
Kolen

De kolenoverslag in de Amsterdamse haven steeg ten opzichte van 2006 met 19,6% naar 14,7 miljoen ton. Inclusief de 2,5 miljoen ton kolen die in IJmuiden is gelichterd, bedroeg de totale overslag 17,3 miljoen ton. Reden voor deze groei is met name de grotere vraag vanuit Duitsland naar kolen ten behoeve van energiecentrales.

Containers
De overslag in containers groeide van 305.995 TEU in 2006 naar 386.236 TEU in 2007. Een stijging van 26,2%. Redenen voor deze groei is onder andere dat er steeds meer grotere schepen (van 8000 TEU) zijn ingezet door de Grand Alliance en dat nieuwe en frequentere intermodale verbindingen met het achterland (Praag, Straatsburg, Duisburg en binnen Nederland) tot stand zijn gekomen.

Auto’s
De overslag in auto’s steeg met 33,8% naar 287.305. De stijging is zowel te zien bij de aanvoer (+29,5% naar 192.343) als bij de afvoer (+43,4% naar 94.962).

Investeringen
In 2007 is voor een bedrag van 48,3 miljoen geïnvesteerd in haveninfrastructuur. Over een lange reeks van jaren is het investeringsniveau stabiel.

De belangrijkste investeringen betroffen de realisering van de tweede fase van de coalterminal in de Afrikahaven en de aanleg van de Zanzibarhaven (10 miljoen euro) en bouw van de kade en fundering voor de derde overdekte terminal voor Waterland (6,7 miljoen euro).

Wethouder Haven, Lodewijk Asscher, was zeer verguld met deze mooie cijfers. Zeker na het recordjaar 2006 met een groei van ruim 13%, was hij aangenaam verrast door deze groei: “Voor de werkgelegenheid in het havengebied betekent dit een krachtige impuls. Er zijn in Zeehavens Amsterdam direct 32.000 werknemers actief. Tellen we daar de indirecte werkgelegenheid bij, dan komen we op ruim 55.000. Het havengebied is daarmee een krachtige banenmotor en van groot belang voor de economie van Amsterdam en de regio.

Bij de behandeling van de begroting 2007 is de zogenaamde motie-617 door de gemeenteraad aangenomen. Er is toen een bedrag van 2,1 miljoen euro over de periode tot en met 2010 ter beschikking gesteld om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weg te nemen bij met name lager geschoolden, waarbij de haven als pilot diende. We hebben inmiddels het Haven en Logistiek College in Amsterdam-West opgericht. Via deze opleiding zullen jaarlijks zo’n 500 leerlingen in de haven en de logistiek aan het werk gaan.’

“Het is verheugend dat onlangs de eerste leerlingen Medewerker Havenoperaties hun opleiding bij het Nova College hebben afgerond. Het is uniek dat deze leerlingen niet alleen hun diploma, maar ook direct een baan in de haven aangeboden hebben gekregen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam