Aanbesteding Knooppunt Joure voorlopig stil gezet

Leeuwarden – Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Skarsterlân hebben de aanbestedingsprocedure voor aanpassing van het Knooppunt Joure voorlopig stil gezet in afwachting van de verdere ontwikkelingen van het compensatiepakket van de Zuiderzeespoorlijn.

Volgens de provincie Fryslân is er voldoende zicht op realisatie van een definitieve oplossing voor het knooppunt. Het wachten is op het ondertekenen van de overeenkomst van het compensatiepakket voor de Zuiderzeespoorlijn door het rijk en de noordelijke provincies. De verwachting is dat de definitieve oplossing voor het Knooppunt Joure deel uit maakt van dit pakket. De overheden achten het niet verstandig om nu nog kosten te maken voor een tijdelijke oplossing voor het Knooppunt, terwijl er zicht is op de definitieve oplossing.

Begin 2007 is de aanbestedingsprocedure gestart. Hierbij zijn aannemers uitgenodigd een zo effectief mogelijke tijdelijke oplossing voor Knooppunt Joure te bedenken. Het beschikbare budget is onvoldoende voor een definitieve oplossing. Ook was er op dat moment volstrekt nog geen zicht op besluitvorming over de Zuiderzeelijn. Wel hebben de gezamenlijke overheden toen al geanticipeerd op besluitvorming over de Zuiderzeelijn.

Pas na ondertekening van de overeenkomst over het compensatiepakket zal daadwerkelijk gestart worden met de voorbereidingsprocedure voor de definitieve oplossing.

Consequentie hiervan is wel dat niet al in 2010 een tijdelijk maatregel wordt gerealiseerd, maar op zijn vroegst in 2013 gestart kan worden met de uitvoering van de definitieve oplossing.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe aanpak knooppunt Joure vastgesteld (04-04-2007)

Innovatieve aanbesteding Knooppunt Joure (17-01-2007)

Knelpunten verkeer omgeving Joure in beeld gebracht

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân