Groot onderhoud snelwegen afgerond: file overlast beperkt

Aanpak Rijkswaterstaat oogst waardering weggebruiker

Den Haag – Het groot onderhoud aan de weg is afgerond. In de afgelopen twee jaar is in totaal 2250 km snelweg voorzien van nieuw asfalt. Daarbij is de fileoverlast door wegwerkzaamheden beperkt gebleven tot 4 procent in 2006 en 5,2 procent in 2007 van de totale filehinder.

Dit valt ruim binnen de met de Tweede kamer afgesproken maximale verdubbeling tot tien procent van de fileoverlast door onderhoud ten opzichte van voorgaande jaren. Dit schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Door onder andere slim plannen van werkzaamheden en uitgebreide communicatie over de werkzaamheden, bleven de files door werkzaamheden beperkt. Deze vernieuwde werkwijze van Rijkswaterstaat werd door weggebruikers zeer gewaardeerd. Uit onderzoek blijkt dat de waardering is gestegen van 58 procent in 2006 naar 64 procent in 2007. Het groot onderhoud was vooral nodig om het achterstallig onderhoud aan de Nederlandse snelwegen, dat in de jaren daarvoor was opgetreden, weg te werken.

Echt nieuw in de werkwijze van Rijkswaterstaat, is het terugdringen van de ergernissen van weggebruikers bij wegwerkzaamheden. Een van de grootste ergernissen zijn wegafzettingen met pionnen waar niet (zichtbaar) achter gewerkt wordt. In twee jaar tijd heeft Rijkswaterstaat het percentage ‘werken achter pionnen’ verhoogd van 45 procent naar 80 procent. Op plekken waar niet zichtbaar wordt gewerkt, werden borden met uitleg geplaatst zoals ‘asfalt koelt af’. De tevredenheid van weggebruikers over informatie ter plaatse is eveneens aanzienlijk gestegen, van 73 procent in 2006 tot 81 procent vorig jaar.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen twee jaar gewerkt met een zogenaamde viersporen aanpak. Hierbij gaat het om slim plannen van werkzaamheden, het slim uitvoeren van het onderhoud, de inzet van allerlei mobiliteitsmaatregelen en het goed communiceren over de werkzaamheden. Binnen die aanpak wordt er samengewerkt met vele partijen zoals NS, Connexxion, de transportbranche en diverse aanbieders van actuele verkeersinformatie. Slim gepland werd er bijvoorbeeld door grote onderhoudswerkzaamheden zoals de A4/A10 bij Amsterdam in de verkeersluwe zomerperiode van 2006 uit te voeren. Slim uitgevoerd werd er door onder andere bij diezelfde A4/A10 werkzaamheden tijdelijk een extra rijstrook op de omleidingsroute A9 aan te leggen. Vervolgens werden allerlei mobiliteitsmaatregelen ingezet zoals het aanbieden van goedkoop alternatief openbaar vervoer. Tot slot is er veel gecommuniceerd over alle onderhoudswerkzaamheden. Via www.vananaarbeter.nl het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002, advertenties in diverse dagbladen en via borden langs de weg, werden weggebruikers geïnformeerd over de diverse afsluitingen en alternatieven. De weggebruikers zelf hebben daarmee ook een aanmerkelijke bijdrage geleverd aan de beperkte filehinder door zich vooraf goed te informeren over de werkzaamheden en gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer. Deze viersporen aanpak blijft Rijkswaterstaat de komende jaren toepassen. Onderhoud en vernieuwing van wegen blijft immers voortdurend nodig.

Tijdens het groot onderhoud zijn honderden trajecten aangepakt, zoals de A9 tussen Velsen en knooppunt Holendrecht, de A12 Maarsbergen – Veenendaal en de A58 Roosendaal – Bergen op Zoom.

Meer informatie
20084059903 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud 4e kwartaal 2007. Kamerstuk | 2008-01-23

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat