EIB Bouwconjunctuur januari 2008

Neerslag en vorst zorgen voor overlast op de bouwplaats

Amsterdam – Met een natte start gevolgd door een vorstperiode van 14 dagen was het weer in december 2007 de belangrijkste oorzaak van stagnatie op de bouwplaats. Eén op de vijf bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw noemde eind december 2007 het winterweer van die maand als belangrijkste stagnatieoorzaak. Zoals meestal heeft ook nu de burgerlijke- en utiliteitsbouw minder hinder van het weer ondervonden; in deze sector werd 9% van de bedrijven door het weer gehinderd.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van januari 2008.

Als tweede belangrijke stagnatieoorzaak wordt nog altijd een tekort aan personeel gemeld. In de b&u kampt 8% met een personeelstekort. In de gww verschilt de mate waarin het personeelstekort voor stagnatie zorgt sterk tussen de subsectoren. In de grond- en waterbouw meldt 7% van de bedrijven een personeelstekort, in de wegenbouw slechts 2%.

De werkvoorraad wordt door driekwart van de b&u-bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld; in de gww geldt dit voor bijna twee derde van de bedrijven. Het percentage bedrijven dat de hoeveelheid werk als groot beoordeelt is in de gww groter dan in de b&u.

In de b&u verwacht een kwart van de bedrijven dat zij de komende maanden meer personeel aan zullen trekken, terwijl 2% een daling van het personeelsbestand voorspelt. In de gww voorziet een achtste van de bedrijven een uitbreiding van de personele bezetting.

Bijna twee derde van de bedrijven in de b&u ziet de afzetprijzen in de komende maanden stijgen. In de gww is er ook op dit punt een groot verschil tussen de subsectoren. In de wegenbouw verwacht ruim een kwart van de bedrijven een prijsstijging; in de grond- en waterbouw geldt dit voor bijna de helft van de bedrijven.

Eind december 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,3 maand gegroeid tot 8,4 maanden. Deze groei komt voor rekening van zowel de b&u als de gww. Figuur 1 laat zien dat de omvang van de orderportefeuille in de b&u met 0,4 maand is toegenomen tot 8,8 maanden. In de gww groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,2 maand tot 6,7 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking