Extra geld voor roetfilters voor vrachtwagens

Ministers Jacqueline Cramer (VROM) en Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) hebben samen 25 miljoen Euro extra subsidie beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling voor retrofitroetfilters op vrachtwagens in 2008. Minister Eurlings deed deze toezegging tijdens het jaarlijks congres van Transport en Logistiek Nederland in Den Haag.

Het huidige budget van deze subsidieregeling, die in juni van start is gegaan, is vrijwel uitgeput. De minister van VROM heeft het budget al eerder verhoogd met 46 miljoen Euro. Het aantal subsidie-aanvragen was zo groot dat het oorspronkelijke budget van 70 miljoen Euro begin november 2007 was uitgeput. Inmiddels zijn er een kleine 17.000 filters ingebouwd. Het totale budget van 116 Euro miljoen zal naar verwachting binnen enkele dagen uitgeput zijn.

De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een breed pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regelingen is de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof en NO2 door dieselvoertuigen te verminderen. Het plaatsen van een roetfilter op een bestaande dieselauto (retrofit) levert een belangrijke bijdrage aan ieders gezondheid. Een retrofit-roetfilter op een vrachtwagen zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot van 40 tot 90%. De subsidieregeling is nauw verbonden met het convenant Stimulering Schone Vrachtautos en Milieuzonering waarin is afgesproken dat Euro 2 en 3 vrachtwagens zonder roetfilter geen toegang meer krijgen tot een deel van de binnenstad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM