Orderportefeuille bouwnijverheid bereikt recordhoogte

EIB Bouwconjunctuur november 2007

Amsterdam – Eind oktober 2007 bedraagt de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid 8,4 maanden. Sinds het begin van de metingen door het EIB (september 1985) is deze nog nooit zo hoog geweest. De recordhoogte werd bereikt doordat de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met 0,1 maand toenam tot 8,8 maanden. In deze sector bereikte de orderportefeuille het hoogste niveau in zeven jaar. In de grond-, water- en wegenbouw nam de orderportefeuille licht af, maar is nog steeds bijzonder hoog.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van november 2007.

Eén op de tien bedrijven meldt eind oktober een tekort aan personeel. In de b&u is het personeelstekort ten opzichte van vorige maand gestegen van 9 tot 10%. In de gww bleef het aandeel bedrijven met een personeelstekort 6%.

Het aantal vacatures in de bedrijven bedraagt eind oktober 2007 bijna 10.500. Dit is 1.360 meer dan eind juli. In de b&u is de stijging met 470 aanzienlijke geringer dan in de gww (plus 890). In de b&u verdubbelde het aantal vacatures voor hoger kaderpersoneel tot ruim 1.050. In de gww steeg het aantal vacatures voor het bouwplaatspersoneel (met 80%) tot ruim 2.130.

Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww verwachten 9 op de 10 bedrijven de komende maanden in omvang gelijk te blijven. Dit houdt in dat de gww-bedrijven op korte termijn hun personeelsbestand afstemmen op het seizoenspatroon van hun activiteiten. Aan het einde van het jaar wordt rekening gehouden met stagnatie als gevolg van slecht weer. De stijging van het aantal vacatures in de gww duidt echter op een uitbreidingsbehoefte van het personeel op wat langere termijn, in het bijzonder na de winter.

Ongeveer 53% van de bedrijven ziet de afzetprijzen de komende maanden stijgen. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier voorspelt 35% van de bedrijven een toename van de prijzen. Slechts 2% van de bedrijven verwacht de komende periode een prijsdaling.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.