Infrabel rondt PPS procedure Diabolo project af

Brussel, België – Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft 28 september 2007 de procedure van de Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het Diabolo-project afgerond. Een private investeerdersgroep zal via de speciaal opgerichte projectvennootschap Northern Diabolo NV instaan voor de financiering en de bouw van de ondergrondse spoorverbinding tussen het station Brussel-Nationaal-Luchthaven en de nieuwe spoorlijn Schaarbeek – Mechelen op de middenberm van de autosnelweg E19. De werkzaamheden voor de bouw van de Diabolo starten eind oktober 2007.

Publiek Private Samenwerking
De Diabolo zal gebeuren via een Publiek Private Samenwerking die werd opgezet door Infrabel in samenwerking met Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (juridisch adviseur) en La Compagnie Benjamin de Rotschild (financieel adviseur). Na meer dan een jaar intensief samenwerken hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de PPS voor de financiering van de Diabolo, vrijdagmiddag 28 september 2007 de financiële closing afgerond. De investeerdersgroep, samengesteld uit HSH Nordbank AG en Babcock & Brown, werd na een lange selectie- en onderhandelingsprocedure weerhouden als private partner voor dit project. Beide bedrijven zijn vooral actief in de financiering van grote projecten.

Behalve de financiële closing gebeurde ook de toekenning van het bouwcontract. Voor het bouwkundige aspect van de Diabolo wordt een beroep gedaan op het bouwconsortium THV DIALINK bestaande uit CEI-De Meyer, MBG, Wayss & Freytag, VINCI Construction Grands Projets en Smet Tunnelling. Het aanbestedingsdossier van de bouw werd van in het begin duidelijk gescheiden van dat van de financiering. Na de aparte onderhandelingen met kandidaten bouwconsortia en investeerders op basis van technische specificaties van het project en van de ingediende offertes en dossiers, werden bovengenoemde partners gekozen.

Northern Diabolo NV
Voor de realisatie van de Diabolo werd een speciale projectvennootschap opgericht: Northern Diabolo NV. Deze private entiteit staat in voor het design, de bouw en de financiering van de Diabolo. De private partners dragen aldus het bouwrisico (respect van de afgesproken bouwkost en de opgelegde bouwtermijn) en het vraagrisico (inkomsten). Northern Diabolo NV zal gedurende 35 jaar de infrastructuur ter beschikking stellen van Infrabel. Na deze exploitatieperiode wordt Infrabel in 2047 eigenaar van de infrastructuur.

Tijdens die periode van 35 jaar zal de Northern Diabolo NV van de volgende inkomstenbronnen (vastgelegd bij Wet van 30 april 2007) kunnen genieten die haar toelaten de kosten te dekken: (1) een supplement ten laste van de individuele reiziger voor elk traject met als bestemming of vertrek het station Brussel-Nationaal-Luchthaven (uitgezonderd het woon-werkverkeer). De prijs van dit supplement bedraagt momenteel ongeveer 3,8 euro per traject en zal evolueren met het algemene prijspeil; (2) een jaarlijks te indexeren bijdrage van Infrabel van 9 miljoen euro; (3) een jaarlijkse bijdrage van de spooroperatoren (0,5% van de tariefontvangsten “Reizigers Binnenlands Verkeer”).

Bouw van de Diabolo

In afspraak met het Vlaamse Gewest staat de Northern Diabolo NV in voor de spoor- en wegenwerken. Zo wordt het op- en afrittencomplex in Machelen door het Vlaamse Gewest vervolledigd en wordt er ook een viaduct gebouwd in de Luchthavenlaan tussen de brug over de E19 en de site Brucargo. Infrabel bouwt als onderaannemer van het bouwconsortium de specifieke spoortechnologie en wordt door Northern Diabolo NV gedurende 35 jaar belast met de onderhouds- en vernieuwingswerken van de ganse Diabolo-infrastructuur en dit voor rekening van de private vennootschap.

De spoorwerken omvatten onder andere de verlenging van het bestaande ondergrondse station, de realisatie van een geboorde tunnel (2 enkelsporige tunnelkokers van elk 1.070 meter), de ondergrondse doortocht van de “Brucargo”-bedrijvenzone, diverse ondergrondse kruisingen met de autosnelweg E19 én de aanleg van toegangshellingen in de middenberm van de E19 voor de aansluitingen op de nieuwe lijn Schaarbeek – Mechelen. Die aansluiting zal gebeuren door middel van een ondergrondse spoorvertakking in Machelen.

Planning van de werken
Eind oktober start het bouwconsortium met de werkzaamheden voor de aanleg van de Diabolo. De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe spoorlijn Schaarbeek – Mechelen (lijn 25N) zijn reeds begin juli begonnen met de aanleg van de spoorbedding. Eind 2010 zijn de bouwkundige werken voor de Diabolo en de lijn 25N voltooid waarna in 2011 de spoor-, bovenleidings- en signalisatiewerken kunnen worden uitgevoerd. Vanaf begin 2012 zal de spoorinfrastructuur van de Diabolo en de lijn Schaarbeek – Mechelen worden getest. In juni 2012 zal de Diabolo in dienst worden genomen, net als de nieuwe spoorlijn tussen Schaarbeek en Mechelen op de middenberm van de E19.

Diabolo, investering voor een betere toegankelijkheid van de luchthaven
De totale investering voor het Diabolo-project bedraagt ongeveer 540 miljoen euro. Door Infrabel zal +/- 250 miljoen euro worden geïnvesteerd vanuit de investeringsdotatie van de overheid voor de realisatie van de bovengrondse spoorlijn op de middenberm van de E19. Het andere gedeelte voor de aanleg van de ondergrondse spoorlijn, +/- 290 miljoen euro, zal worden gerealiseerd en gefinancierd door de private partner via de Northern Diabolo NV.

De Diabolo, de noordelijke aansluiting met de spooras Brussel – Mechelen – Antwerpen, is een volgende stap in de verbetering van de toegankelijkheid van de luchthaven Brussels Airport per spoor. De eerste stap was de boog van Nossegem die sinds december 2005 de luchthaven met de oostelijke spooras Brussel – Leuven – Limburg – Luik verbindt. Dankzij de Diabolo zal het ondergrondse station in de luchthaven rechtstreeks aansluiten op de grote assen van het Belgische spoorwegnet en diverse Europese steden (Amsterdam, Parijs, Frankfurt).

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 14.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel

Infrabel rondt PPS procedure Diabolo project af | Infrasite

Infrabel rondt PPS procedure Diabolo project af

Brussel, België – Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, heeft 28 september 2007 de procedure van de Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het Diabolo-project afgerond. Een private investeerdersgroep zal via de speciaal opgerichte projectvennootschap Northern Diabolo NV instaan voor de financiering en de bouw van de ondergrondse spoorverbinding tussen het station Brussel-Nationaal-Luchthaven en de nieuwe spoorlijn Schaarbeek – Mechelen op de middenberm van de autosnelweg E19. De werkzaamheden voor de bouw van de Diabolo starten eind oktober 2007.

Publiek Private Samenwerking
De Diabolo zal gebeuren via een Publiek Private Samenwerking die werd opgezet door Infrabel in samenwerking met Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (juridisch adviseur) en La Compagnie Benjamin de Rotschild (financieel adviseur). Na meer dan een jaar intensief samenwerken hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de PPS voor de financiering van de Diabolo, vrijdagmiddag 28 september 2007 de financiële closing afgerond. De investeerdersgroep, samengesteld uit HSH Nordbank AG en Babcock & Brown, werd na een lange selectie- en onderhandelingsprocedure weerhouden als private partner voor dit project. Beide bedrijven zijn vooral actief in de financiering van grote projecten.

Behalve de financiële closing gebeurde ook de toekenning van het bouwcontract. Voor het bouwkundige aspect van de Diabolo wordt een beroep gedaan op het bouwconsortium THV DIALINK bestaande uit CEI-De Meyer, MBG, Wayss & Freytag, VINCI Construction Grands Projets en Smet Tunnelling. Het aanbestedingsdossier van de bouw werd van in het begin duidelijk gescheiden van dat van de financiering. Na de aparte onderhandelingen met kandidaten bouwconsortia en investeerders op basis van technische specificaties van het project en van de ingediende offertes en dossiers, werden bovengenoemde partners gekozen.

Northern Diabolo NV
Voor de realisatie van de Diabolo werd een speciale projectvennootschap opgericht: Northern Diabolo NV. Deze private entiteit staat in voor het design, de bouw en de financiering van de Diabolo. De private partners dragen aldus het bouwrisico (respect van de afgesproken bouwkost en de opgelegde bouwtermijn) en het vraagrisico (inkomsten). Northern Diabolo NV zal gedurende 35 jaar de infrastructuur ter beschikking stellen van Infrabel. Na deze exploitatieperiode wordt Infrabel in 2047 eigenaar van de infrastructuur.

Tijdens die periode van 35 jaar zal de Northern Diabolo NV van de volgende inkomstenbronnen (vastgelegd bij Wet van 30 april 2007) kunnen genieten die haar toelaten de kosten te dekken: (1) een supplement ten laste van de individuele reiziger voor elk traject met als bestemming of vertrek het station Brussel-Nationaal-Luchthaven (uitgezonderd het woon-werkverkeer). De prijs van dit supplement bedraagt momenteel ongeveer 3,8 euro per traject en zal evolueren met het algemene prijspeil; (2) een jaarlijks te indexeren bijdrage van Infrabel van 9 miljoen euro; (3) een jaarlijkse bijdrage van de spooroperatoren (0,5% van de tariefontvangsten “Reizigers Binnenlands Verkeer”).

Bouw van de Diabolo

In afspraak met het Vlaamse Gewest staat de Northern Diabolo NV in voor de spoor- en wegenwerken. Zo wordt het op- en afrittencomplex in Machelen door het Vlaamse Gewest vervolledigd en wordt er ook een viaduct gebouwd in de Luchthavenlaan tussen de brug over de E19 en de site Brucargo. Infrabel bouwt als onderaannemer van het bouwconsortium de specifieke spoortechnologie en wordt door Northern Diabolo NV gedurende 35 jaar belast met de onderhouds- en vernieuwingswerken van de ganse Diabolo-infrastructuur en dit voor rekening van de private vennootschap.

De spoorwerken omvatten onder andere de verlenging van het bestaande ondergrondse station, de realisatie van een geboorde tunnel (2 enkelsporige tunnelkokers van elk 1.070 meter), de ondergrondse doortocht van de “Brucargo”-bedrijvenzone, diverse ondergrondse kruisingen met de autosnelweg E19 én de aanleg van toegangshellingen in de middenberm van de E19 voor de aansluitingen op de nieuwe lijn Schaarbeek – Mechelen. Die aansluiting zal gebeuren door middel van een ondergrondse spoorvertakking in Machelen.

Planning van de werken
Eind oktober start het bouwconsortium met de werkzaamheden voor de aanleg van de Diabolo. De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe spoorlijn Schaarbeek – Mechelen (lijn 25N) zijn reeds begin juli begonnen met de aanleg van de spoorbedding. Eind 2010 zijn de bouwkundige werken voor de Diabolo en de lijn 25N voltooid waarna in 2011 de spoor-, bovenleidings- en signalisatiewerken kunnen worden uitgevoerd. Vanaf begin 2012 zal de spoorinfrastructuur van de Diabolo en de lijn Schaarbeek – Mechelen worden getest. In juni 2012 zal de Diabolo in dienst worden genomen, net als de nieuwe spoorlijn tussen Schaarbeek en Mechelen op de middenberm van de E19.

Diabolo, investering voor een betere toegankelijkheid van de luchthaven
De totale investering voor het Diabolo-project bedraagt ongeveer 540 miljoen euro. Door Infrabel zal +/- 250 miljoen euro worden geïnvesteerd vanuit de investeringsdotatie van de overheid voor de realisatie van de bovengrondse spoorlijn op de middenberm van de E19. Het andere gedeelte voor de aanleg van de ondergrondse spoorlijn, +/- 290 miljoen euro, zal worden gerealiseerd en gefinancierd door de private partner via de Northern Diabolo NV.

De Diabolo, de noordelijke aansluiting met de spooras Brussel – Mechelen – Antwerpen, is een volgende stap in de verbetering van de toegankelijkheid van de luchthaven Brussels Airport per spoor. De eerste stap was de boog van Nossegem die sinds december 2005 de luchthaven met de oostelijke spooras Brussel – Leuven – Limburg – Luik verbindt. Dankzij de Diabolo zal het ondergrondse station in de luchthaven rechtstreeks aansluiten op de grote assen van het Belgische spoorwegnet en diverse Europese steden (Amsterdam, Parijs, Frankfurt).

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 14.000 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2006).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel