ANWB: mobiliteit krijgt geen eerlijke prijs

Den Haag – Het kabinet geeft het signaal af dat er bij de automobilist en de reiziger geld opgehaald moet worden. Dat is absoluut niet te rijmen met het streven van de politiek naar een groot draagvlak voor een eerlijk systeem van betalen voor mobiliteit.

Nederlanders vinden mobiliteit en een goede bereikbaarheid heel belangrijk. Bij veel ANWB-leden leeft irritatie over de voorgestelde kabinetsplannen die tot een lastenverhoging leiden.

Klemmend beroep

De ANWB doet in zijn commentaar op de plannen voor de Rijksbegroting 2008 een klemmend beroep op de politiek om een goed pakket van maatregelen op tafel te leggen dat mensen de mogelijkheid laat om op een goede en betaalbare manier mobiel te blijven en dat bijdraagt aan de verbetering van het leefmilieu en de bereikbaarheid.

Verhoging van de aan mobiliteit gerelateerde belastingen met €600 miljoen is alleen te accepteren als de opbrengst ten goede komt aan extra investeringen in betere wegen en beter openbaar vervoer.

Verhoging accijns op LPG onbegrijpelijk

Volstrekt onbegrijpelijk vindt de ANWB de verhogingen van de accijns op LPG. LPG heeft goede milieuprestaties, toch kiest het kabinet ervoor de accijns op deze brandstof per 1/7/2008 met 1,5 cent te verhogen. En per 1/1/2009 nog eens met één cent. Auto’s op LPG zouden juist een gunstiger energielabel moeten krijgen. Ook zou de aanschafbelasting voor auto’s op LPG moeten worden verlaagd met €1000. De ANWB zet eveneens het signaal op rood voor de verhoging van de dieselaccijns met drie cent per liter per 1/1/2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB

ANWB: mobiliteit krijgt geen eerlijke prijs | Infrasite

ANWB: mobiliteit krijgt geen eerlijke prijs

Den Haag – Het kabinet geeft het signaal af dat er bij de automobilist en de reiziger geld opgehaald moet worden. Dat is absoluut niet te rijmen met het streven van de politiek naar een groot draagvlak voor een eerlijk systeem van betalen voor mobiliteit.

Nederlanders vinden mobiliteit en een goede bereikbaarheid heel belangrijk. Bij veel ANWB-leden leeft irritatie over de voorgestelde kabinetsplannen die tot een lastenverhoging leiden.

Klemmend beroep

De ANWB doet in zijn commentaar op de plannen voor de Rijksbegroting 2008 een klemmend beroep op de politiek om een goed pakket van maatregelen op tafel te leggen dat mensen de mogelijkheid laat om op een goede en betaalbare manier mobiel te blijven en dat bijdraagt aan de verbetering van het leefmilieu en de bereikbaarheid.

Verhoging van de aan mobiliteit gerelateerde belastingen met €600 miljoen is alleen te accepteren als de opbrengst ten goede komt aan extra investeringen in betere wegen en beter openbaar vervoer.

Verhoging accijns op LPG onbegrijpelijk

Volstrekt onbegrijpelijk vindt de ANWB de verhogingen van de accijns op LPG. LPG heeft goede milieuprestaties, toch kiest het kabinet ervoor de accijns op deze brandstof per 1/7/2008 met 1,5 cent te verhogen. En per 1/1/2009 nog eens met één cent. Auto’s op LPG zouden juist een gunstiger energielabel moeten krijgen. Ook zou de aanschafbelasting voor auto’s op LPG moeten worden verlaagd met €1000. De ANWB zet eveneens het signaal op rood voor de verhoging van de dieselaccijns met drie cent per liter per 1/1/2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB