Flinke groei overslag Rotterdamse haven

Rotterdam – In de eerste helft van 2007 is in de Rotterdamse haven 196 miljoen ton goederen overgeslagen, 4,2% meer dan in de eerste helft van 2006. De afvoer nam toe met 15,9%, de aanvoer met 0,4%. De groei komt vrijwel volledig voor rekening van het stukgoed, 11,7%, waar het massagoed vrijwel constant bleef met een toename van 0,9%. De overslag van minerale olieproducten (+35%), overig droog massagoed (+8%), roll on/ roll off (+28%) en containers (+11%) ontwikkelden zich positief. In aantallen nam de containeroverslag met 13% toe tot 5,3 miljoen TEU (20-voets eenheden). Agribulk (-13%), ertsen en schroot (-4%) en ruwe olie (-8%) werden minder aangevoerd. De overslag van overig nat massagoed en overig stukgoed bleef constant.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Het was een sterk halfjaar met een bovengemiddelde groei. Dit ondanks de verminderde olieaanvoer door een kapotgevaren steiger. De mooie cijfers voor olieproducten en containers poetsen die tegenslag echter ruimschoots weg. In de tweede helft van het jaar is de compensatie iets geringer, maar ik reken toch op een jaarresultaat van ruim 390 miljoen ton.”

Droog massagoed

De totale hoeveelheid droog massagoed daalde met 6% tot 42 mln. ton. De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) zakte 1 mln. ton onder het ‘normale’ niveau van 5 mln. ton. De overzeese grondstoffen, zoals sojabonen, voor mengvoer en oliepersing worden meer gebruikt in China of blijven in de Verenigde Staten. Hiervoor in de plaats kwamen granen en raapzaad uit Europa. Voorts is de aanvoer van palmschilfers sterk teruggelopen door de afname van de vraag door energieproducenten. Hieraan gerelateerd, kunnen handelaren minder volledige scheepsladingen samenstellen en een belangrijke dienst voor deelladingen, doet Rotterdam niet aan. Omdat Europa meer van de eigen producten gebruikt, werd ook de afvoer gedrukt.

Er werd bijna 1,5 mln. ton (-11% tot ruim 12 mln.) minder kolen behandeld. Hoofdoorzaak is de zachte winter. Hiernaast is groot onderhoud verricht aan de centrale op de Maasvlakte en in afwachting van lagere vrachtprijzen teerde men in op voorraden. In de tweede helft van het jaar trekt de aanvoer wel aan maar blijft onder het niveau van vorig jaar.

De overslag van ertsen en schroot daalde met 4% tot een kleine 19 mln. ton. Enkele schepen weken uit door de slepersstaking maar belangrijker was de schaarste aan bepaalde ertssoorten waardoor is ingeteerd op voorraden. De toename van de afvoer (+15% tot 1,5 mln. ton) van vooral schroot maakt iets goed.

Het overig droog massagoed presteerde beter met een plus van bijna 8% tot ruim 6 mln. ton. Het betreft vooral mineralen voor de productie van glas, papier, staal en chemie. Deze industrie presteert al enkele jaren op een hoog niveau. Circa een kwart van de overslag van overig droog massagoed gebeurt op de boeispannen. Het Havenbedrijf continueert zijn beleid om hiervoor waar mogelijk ruimte te geven, o.a door de herinrichting van het Calandkanaal.

Nat massagoed

Het totaal nam toe met 4% tot 91 mln. ton. De aanvoer van ruwe olie daalde flink, -8% tot 46 mln. ton, ten opzichte van het corresponderende semester vorig jaar. De vraag naar olieproducten is groot en de raffinagemarges zijn goed. Deze fundamentele factoren houden de vraag op een hoog niveau van rond 50 mln. Rotterdam kon hierin niet volledig voorzien omdat één van de twee lospieren van de MOT begin dit jaar ernstig is beschadigd. Medio 2008 is een nieuwe pier gereed.

De overslag van olieproducten groeide met ruim een derde tot 30 mln. ton. Dit is grotendeels te danken aan de draaischijffunctie van Rotterdam voor stookolie. Aanvankelijk stuwde de zachte winter het aanbod en drukte de prijs van Russische stookolie. Later was het juist de vraagzijde, met hoge prijzen in Azië, die de producten uit het relatief voordelige Rotterdam trok. Het afgelopen jaar laadden 14 VLCC’s een kleine 4 mln. ton stookolie, het viervoudige van het eerste halfjaar 2006.

De overslag van overig nat massagoed bleef constant op 15 mln. ton (aanvoer +1%, afvoer -3%). In deze categorie vallen honderden basischemicaliën en enkele tientallen plantaardige en dierlijke oliën, vetten en sappen. Na een langzame toename over de afgelopen vijf jaar, nu sprake van stabilisatie.

Stukgoed

De stukgoedsector kende een goed eerste halfjaar met een toename van bijna 7 mln. ton (+12%) tot 64 mln. ton. De aan- en afvoer van containers nam met respectievelijk 13 en 9% toe. In gewicht groeide de overslag met 11% tot 51 mln. ton. In aantallen met 13% tot 5,3 mln. TEU (+599.000). De toename is nóg hoger op de diepzeeterminals met veel diensten op het Verre Oosten. Dit beperkt de behandeling van ‘feeder-‘ en binnenvaartschepen en drukt het totaal. De slepersacties van begin dit jaar kostten circa twee procent groei.

Het roll-on / roll-off vervoer is met 28% gestegen tot bijna 8 mln. ton door de start van de terminal van Norfolkeline (Vlaardingen) en de toevoeging van Stena Line (Hoek van Holland). Hiernaast worden grotere schepen in de vaart gebracht.

De behandeling van overig stukgoed bleef nagenoeg constant met 5 miljoen ton. De halvering van het transport per LASH-schip is gecompenseerd door groei in andere sectoren zoals papierproducten en staal. Zo startte Hyundai een nieuwe lijndienst op China, met staal als basislading.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)