Milieuzone Utrecht draagt bij aan schonere lucht

Utrecht – Minister Cramer van Milieu is maandagmorgen 2 juli 2007 met een schone vrachtauto de milieuzone in Utrecht binnengereden. Daarmee opende zij officieel de eerste milieuzone voor vrachtwagens in Nederland. Het weren van vuile vrachtwagens is voor de stad een belangrijke maatregel uit het stedelijk Actieplan Luchtkwaliteit. De milieuzone Utrecht is gebaseerd op afspraken die landelijk gemaakt zijn met het verladend en vervoerend bedrijfsleven EVO, TLN en KNV. Ook andere steden werken aan de invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s.

De vervuilende uitstoot van een vrachtauto is gemiddeld 20 á 30 maal zo groot als van een personenwagen. Het weren van vuile vrachtwagens zonder roetfilter in en op wegen van en naar de binnenstad is daarom een effectieve maatregel. In de milieuzone in de binnenstad van Utrecht komen 12.000 verschillende vrachtauto’s op jaarbasis, waarvan de helft minimaal eens per week.

Per 1 juli 2007 mogen de oudste vrachtwagens met een Euro 0 en 1 motor de milieuzone niet meer in. Het betreft circa 8 % van het nu in Utrecht ingezette wagenpark. Auto’s met een Euro 2 en Euro 3 motor mogen er voortaan alleen in met roetfilter, zodra deze voor het betreffende voertuigtype beschikbaar zijn. Ongeveer 90 % van de nu in Utrecht rijdende vrachtauto’s behoort tot deze categorie en is of moet zich voorzien van een roetfilter. De overige vrachtwagens rijden al met schone Euro 4 of 5 motoren.

Het instellen van de milieuzone is geen vrijblijvende zaak: er zal gecontroleerd en gehandhaafd worden. Utrecht kiest wel voor een gefaseerde aanpak. In het begin zal met toezichthouders steekproefsgewijs gecontroleerd worden. In de loop van het najaar 2007 plaatst de gemeente camera’s op de toegangswegen naar de milieuzone en is 100% controle mogelijk. Vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen kunnen rekenen op een naheffing van €50 per overtreding. Dat wordt volgend jaar €100. Voor voertuigen die niet aan de regels voldoen is voor €25 per dag is een ontheffing aan te vragen. Voorjaar 2008 vindt samen met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties een evaluatie van de ontheffingsregels plaats, om te bepalen of een limiet op het aantal ontheffingen gewenst is.

De invoering van een milieuzone staat in Utrecht niet op zich zelf, maar past in een weloverwogen goederenvervoer aanpak. Zo kent de stad een bevoorradingsplan voor de binnenstad. Utrecht werkt in regionaal verband samen aan een kwaliteitsnetwerk voor het goederenvervoer (Samen Goed Geregeld). Samen met het bedrijfsleven wordt er gewerkt aan speciale goederenvervoermaatregelen tijdens uitvoering van de grote infrastructurele werken aan de westkant van de stad en in het Stationsgebied.

Wethouder Verkeer en Milieu Tymon de Weger: “We kiezen uit overtuiging voor nauwe samenwerking met de vervoersbranche. Wel altijd vanuit het idee dat niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven investeert. De Utrechtse aanpak is én,én: werken aan een schoner milieu én aan optimalisatie van de bevoorrading van onze stad.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht