Bereikbaarheid prioriteit provincies

Provincies plannen forse uitgaven in 2007

In 2007 begroten de twaalf provincies 5,4 miljard euro aan uitgaven. Dat is 0,7 miljard euro (16 procent) meer dan in 2006. De twee belangrijkste beleidsterreinen van de provincies zijn verkeer en vervoer met 1,7 miljard euro en welzijn met 1,4 miljard euro. Vooral voor deze taken zijn in 2007 meer uitgaven geraamd, respectievelijk 309 miljoen euro en 135 miljoen euro.

Beleidsterreinen van de provincies
De provincies zijn vooral actief op het gebied van verkeer en vervoer, welzijn, milieu en economische ontwikkeling. Openbare orde en veiligheid is meer een gemeentelijke aangelegenheid en waterbeheersing behoort voornamelijk tot de taken van de waterschappen. Aan deze laatste twee beleidsterreinen geven de provincies dan ook geringe bedragen uit.

Vooral Limburg, Gelderland en Noord- Brabant hebben voor 2007 extra uitgaven voor verkeer en vervoer begroot:

  • Limburg: extra uitgaven voor de buitenring Parkstad en het openbaar vervoer;
  • Gelderland: hier is aanpak gericht op de verbetering van bestaande wegen zodat die meer verkeer kunnen verwerken, de verbetering van bestaande fietspaden en de aanleg van meer fietspaden. Daarnaast wordt het fietsgebruik gestimuleerd door de kwaliteit van de fietspaden en de ontbrekende schakels te realiseren;
  • Noord-Brabant start in 2007 met verbeteringen aan de randweg Den Bosch, de aansluiting van de Bredaseweg A58 op de Noordwesttangent in Tilburg en de realisering van de A4.

Bereikbaarheid heeft prioriteit
De provincies begroten in 2007 0,7 miljard euro meer uit te geven dan vorig jaar. Met dit geld hebben ze grootse plannen. Ruim 40 procent van deze extra uitgaven wordt ingezet voor de verbetering van wegen, fietsroutes en busverbindingen. Vooral Limburg, Noord-Brabant en Gelderland willen de bereikbaarheid van dorpen en steden verbeteren. Gedrieën investeren ze 216 miljoen euro meer in verkeer en vervoer dan een jaar eerder.

Bijna 20 procent van de begrote extra uitgaven wordt ingezet voor welzijn. Overijssel en Zuid-Holland maken hiervoor het meeste extra geld vrij, en dan vooral voor jeugdzorg. Aan de andere provinciale taken wordt in 2007 26 procent van het extra geld beschikbaar gesteld.

Begroting sluitend maken met reserves
De belangrijkste provinciale inkomstenbronnen zijn de opcenten motorrijtuigenbelasting (1,2 miljard euro) en de Algemene uitkering van het Rijk (1,1 miljard euro). De provincies verwachten in 2007 een toename van deze inkomsten. De inkomstenstijging uit de motorrijtuigenbelasting wordt geraamd op 7 procent, de stijging van de algemene uitkering op 6 procent. De totale inkomsten van de provincies zijn echter onvoldoende om de geplande uitgaven in 2007 te dekken. Om de provinciale begrotingen in 2007 sluitend te krijgen onttrekken de provincies daarom per saldo bijna 0,3 miljard euro aan hun reserves.

Bron: StatLine: Provinciebegrotingen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de projecten
Parkstad Limburg
A2 Rondweg Den Bosch
Tilburg NoordWesttangent
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
vindt u op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)