Discussieavond Onderhoud van infrastructuur

KIVI NIRIA Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek & Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud presenteren de gezamenlijke lezingen- en discussieavond
Onderhoud van infrastructuur anno 2007: professionalisering in de keten van vervoerder tot onderhoudsaannemer
6 maart 2007; aanvang 16.30 uur
bij Movares, Leidseveer 10, (5 minuten lopen vanaf het NS station Utrecht Centraal).

Onderhoudsmanagement op weg, waterwegen en rail staat midden in de belangstelling van bestuurders, en om goede redenen. De laatste jaren is veel achterstallig onderhoud uitgevoerd aan de infrastructuur en voor de komende jaren staat er nog steeds veel op het programma. Het onderhoud moet de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid op korte en lange termijn garanderen, maar leidt tot veel overlast en hoge kosten voor overheid en vervoerder. Een effectieve besteding van middelen en een goede afstemming tussen gebruikers en infrabeheerders is daarom van het grootste belang.

Tijdens deze avond gaan sprekers van TNO, Rijkswaterstaat en ProRail in op de stand van zaken in het onderhoud van weg, water en rail, met als onderwerpen:

  • Visie en beleid op onderhoud, en bijbehorende marktbenadering;
  • Wijze waarop maatschappelijke condities invloed uitoefenen op onderhoudsprocessen (denk aan milieu- en veiligheidsbeleid);
  • De keten van klant, infrabeheerder en onderhoudsaannemer.

Een inleiding met stellingen wordt verzorgd door dhr. Ruijgrok van TNO Mobiliteit en Logistiek. Hij is lid van de IBO-werkgroep van de ministeries van Financiën en V&W, die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden onderhoudsgelden effectiever in te zetten. Daarna geven de heren Van der Vusse en Zoeteman een presentatie over de ontwikkelingen in het onderhoudsmanagement aan rijkswegen, vaarwegen en spoorwegen. Dhr. Van der Vusse is werkzaam bij Rijkswaterstaat (DWW), dhr. Zoeteman bij ProRail.

Na afloop volgt een discussie o.l.v. dhr. Ruijgrok en een broodjesmaaltijd. Zorg dus dat u aanwezig bent, en discussieer mee met het meest actuele thema in verkeer- en vervoersland!

Tijdschema
16.30 uur Aperitief
17.00 uur Opening door Dr.ir. A. Zoeteman, bestuurslid KIVI NIRIA Verkeerskunde en Vervoerstechniek, lid Sectie Infra van NVDO i.o.
17.05 uur Bevindingen uit de IBO over weg, water en rail, enkele stellingen door Prof. C. Ruijgrok, adviseur IBO, TNO
17.30 uur Onderhoud aan de weg en water: een stand van zaken door Ing. C. van der Vusse, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat
18.00 uur Onderhoud aan de rails: beleid, praktijk, meerjarenplannen door Dr.ir. A. Zoeteman, ProRail Inframanagement
18.30 uur Buffet met broodjes
19.00 uur Discussie o.l.v. Prof. C. Ruijgrok
20.00 uur Borrel

Aanmelding voor lezing en excursie
Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden. Registratie van tevoren is verplicht i.v.m. toegang gebouw en catering.

Aanmelding– ook voor KIVI NIRIA leden – kan via www.nvdo.nl onder het kopje Congressen. Of via een e-mail aan marleen.donk@nvdo.nl

Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek
Doelgroep: KIVI NIRIA is dé beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici. Bij dit netwerk hebben zich al meer dan 28.000 ingenieurs aangemeld. De Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek is met ruim 600 leden een van de belangrijkste verenigingen op verkeers- en vervoergebied in Nederland. De afdeling richt zich op iedereen die werkzaam is in de verkeerskunde of wiens werkzaamheden daar direct of indirect door worden beïnvloed. Het doel is onderling verkeers- en vervoerkundige kennis te genereren, over te dragen en toe te passen.

Mailing: Ongeveer 6 keer per jaar organiseren wij avondlezingen of excursies waarin het brede werkterrein van de verkeerskunde aan bod komt. Iedereen, ook niet KIVI NIRIA leden, kan gratis op de hoogte worden gehouden van de activiteiten door middel van een mailinglijst. Aanmelding: stuur een e-mail naar AfdelingVV@kiviniria.nl onder vermelding van ‘opname in mailinglist KIVI NIRIA V&V’.

Prijs: Eens per twee jaar looft de Afdeling VV de Cuperusprijs uit voor het beste afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit in de Verkeerskunde en Vervoerstechniek. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000 en een jaar lidmaatschap van KIVI NIRIA.

Lid worden: Kijk hiervoor op de website www.kiviniria.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KIVI NIRIA