Haven Amsterdam breekt records.

Amsterdam – Voor de Amsterdamse zeehavens, bestaande uit Amsterdam, Zaanstad, Velsen/IJmuiden en Beverwijk, stijgt de overslag van 75 tot naar verwachting 84 miljoen ton. Volgens de nog voorlopige cijfers komt de groei voor de Amsterdamse zeehavens in totaal uit op ruim 12%.

Het leeuwendeel van deze groei komt voor rekening van de Amsterdamse haven. In één jaar tijd stijgt de overslag in Amsterdam naar verwachting met circa 10 miljoen ton tot circa 64 miljoen ton, een stijging van bijna 20%. 2005 was al een goed jaar voor de haven met een stijging van 3,7% ten opzichte van 2004.

Op 20 december hield de directeur van Haven Amsterdam, Hans Gerson, zijn jaarlijkse kersttoespraak aan zijn personeel. Hij liet weten dat de belangrijkste onderdelen voor de groei de olieproducten en de containers waren. De olieproducten stegen van ruim 16 miljoen ton in 2004 en 19 miljoen ton in 2005 naar verwachting ruim 24 miljoen ton in 2006. Een stijging van 26% ten opzichte van 2005.

Bij de containers is de groei spectaculair: van ruim 65.000 tot 300.000 TEU. Dit betekent een groei van ruw afgerond 360%!!

Ook het aantal schepen dat de Amsterdamse haven aandeed, groeide fors. In 2005 kwamen 5115 schepen de Amsterdamse haven binnen. In 2006 zullen naar verwachting 5700 schepen de haven aandoen.

Voor de zeehavens Amsterdam (inclusief Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaanstad) is eveneens een grote toename van het aantal schepen te zien. In 2005 deden 8731 de havens aan. In 2006 zullen dat er circa 9300 zijn.

Het aantal riviercruiseboten stijgt van 771 in 2005 tot 984 in 2006. Het aantal zeecruiseschepen blijft nagenoeg gelijk aan het aantal in 2005 en zal naar verwachting 110 zijn.

Van belang voor de inkomsten voor de stad is dat het aantal passagiers van zowel de zeecruise- als de riviercruiseschepen stijgt van 266.000 in 2005 tot 320.000 in 2006.

De gronduitgiften nemen spectaculair toe. Lag de afgelopen jaren het gemiddelde uitgifteniveau op 25 ha, voor 2006 wordt circa 65 ha voorspeld.

Belangrijke uitgiften hierbij zijn Oiltanking (6,5 ha), Greenmills (9 ha) en Rietlanden (28,7 ha).

De groei heeft een gunstig effect op het bedrijfsresultaat van Haven Amsterdam. Naast de fors hogere inkomsten uit zeehavengeld is het Haven Amsterdam gelukt qua kosten binnen zijn budget te blijven. De winst stijgt door dit resultaat van ruim 21 miljoen euro in 2005 tot naar verwachting 28 miljoen euro dit jaar, een stijging van bijna 30%.

Haven Amsterdam verwacht in 2007 een belangrijke spinn off van de opkomende containervaart, die een kettingreactie van logistieke activiteiten teweeg zal brengen. Er is al veel belangstelling van logistieke dienstverleners en projectontwikkelaars naar grondposities bij Haven Amsterdam. Het Atlaspark is voor deze markt ingericht.

De Amsterdamse haven zal zich verder gaan ontwikkelen als een belangrijke (logistieke) hub van Europa en pijler voor de Amsterdamse economie en de werkgelegenheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havens Amsterdam