Sectorbrede Bouwinformatieraad van start

Den Haag – Tijdens de landelijke manifestatie ‘Metamorfose van de bouw’ in Den Haag, maakte voorzitter Bert Klerk van de Raad van Toezicht van PSIBouw bekend dat er een landelijke Bouwinformatieraad (BiR) is gevormd. Hierin zitten vertegenwoordigers van
rijksopdrachtgevers en de vier grote steden, aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus,
toeleveranciers en architecten, die zich inzetten voor verdere introductie en toepassing
van het Bouwwerk Informatiemodel.

Dit informatiemodel slaat alle informatie over het gebouw zelf en belangrijke
beslisinformatie uit de processen centraal op. BiM is toegankelijk voor iedere betrokken
bouwpartij in een project. Bovendien kan het de data van allerlei softwarepakketten
lezen, van specificatie- en planningspakketten tot ontwerp- en kostenberekening en
energiesimulaties.

Dit jaar betekende een doorbraak voor de stroomlijning van het gebruik van ICT in de bouw. Nederland heeft begin 2006 aansluiting gekregen bij de internationale standaard, zodat
de weg vrij is voor brede toepassing van het Bouwwerk Informatiemodel, BiM. En op 14 december 2006 ging dan de Bouwinformatieraad van start.

De Bouwinformatieraad (BiR) wil als brug tussen gebruiker en techniek fungeren. De BiR
gaat de introductie en implementatie van BIM in de bouw bevorderen. Voorzitter van de BiR
is Hans Nijsse, directeur van het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. PSIBouw blijft vooralsnog direct betrokken bij de opstart van de BiR.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw