10 mln voor tunnels in spoor Arnhem – Nijmegen

10 miljoen voor ‘gestroomlijnd spoor’ op het traject Arnhem Nijmegen

Nijmegen – Demissionair minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat verleent bijna 10 miljoen euro subsidie voor tunnels in Elst en in Arnhem. Jan Walraven, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de Stadsregio Arnhem Nijmegen reageert verheugd: “Met deze financiële bijdrage van het rijk wordt een aantal obstakels op de regionale spoorverbinding tussen Arnhem en Nijmegen weggenomen. Het opheffen van de huidige gelijkvloerse kruisingen in Elst en Schuytgraaf verbetert de veiligheid van het spoor en zorgt voor een betere verbinding tussen de twee grote steden in de regio.”

Het opheffen van de gelijkvloerse kruisingen op het traject Arnhem-Nijmegen sluit naadloos aan op RegioRail: de ruggengraat van het openbaar vervoer in de stadsregio. Dit meerjaren project van de Stadsregio Arnhem Nijmegen staat voor meer stations, meer treinen, kortere reistijden en naadloze aansluitingen op het regionale busvervoer en de intercities. Oftewel: een betere regionale bereikbaarheid en meer mensen in het openbaar vervoer.

Vermindering barrièrewerking
De aanleg van de tunnels komt bovendien de stedelijke bereikbaarheid ten goede en zorgt ervoor dat het spoor geen barrière meer vormt voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt de subsidie op basis van de ‘Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen’ en is gericht op bestaande plannen die net dat laatste financiële zetje nodig hadden. Het is een eenmalige uitkering die maximaal 25% van de totale investeringskosten bedraagt. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de rest van de financiering.

Geleidelijk opheffen
De rijkssubsidie is allereerst bestemd voor het geleidelijk opheffen van alle gelijkvloerse kruisingen in Elst. Zo geeft de minister ruim 7 miljoen euro voor een tunnel in het plan Elst-Centraal (herstructurering stationsomgeving). Als gevolg van de aanleg van die tunnel wordt de bestaande gelijkvloerse kruising in de Aamsestraat bij het station opgeheven. Daarnaast is er bijna een miljoen euro beschikbaar voor een langzaamverkeerstunnel in de huidige gelijkvloerse kruising van de Rijksweg Noord met het spoor Arnhem-Nijmegen.

Meer naar het noorden is er geld voor tunnel de Laar in Schuytgraaf-Zuid en voor de aanleg van een onderdoorgang aan de Dordrechtweg in Schuytgraaf-Noord.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Subsidie spoorse doorsnijdingen groot succes