Lezing: Infrastructure: the glue of megacities

Megacities Lezing 2006

Den Haag – Op donderdagavond 7 december 2006 presenteert de Stichting Megacities in samenwerking met het Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS) de 9de Megacities lezing, getiteld:
INFRASTRUCTURE: THE GLUE OF MEGACITIES

Beschrijving
Thema van de Megacities lezing 2006 is de bekostiging van de inrichting van de leefruimte, toegespitst op het regionale niveau. Spreker is professor Kingsley Edwin Haynes, hoogleraar Besluitvormingswetenschappen, Geografie en Publieke Aangelegenheden aan de George Mason Universiteit in Fairfax Virginia, USA.

Infrastructuur is de lijm die megacities bijeen houdt, niet alleen met het oog op de concurrentiekracht, maar ook bezien vanuit de gewenste duurzame ontwikkeling van stedelijke regio’s. Vanuit dit gegeven wordt de publieke infrastructuur die urbanisatie en megacity ontwikkeling bepaalt onderzocht. Professor Haynes zal spreken over de rol die verschillende soorten infrastructuur – ‘harde’, ‘zachte’, ‘slimme’ – spelen in regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Naast de theoretische aspecten zal hij ook de praktijk van publieke investeringen, publiek-private samenwerking en besluitvorming van de overheid behandelen: de financiering, het management en het beheer van infrastructurele netwerken. Tot slot zal hij ter concretisering voorbeeldanalyses van over de hele wereld toelichten.

Professor Haynes heeft aan een indrukwekkende reeks internationale projecten gewerkt: luchttransport in Brazilië, regionale ontwikkelingsprogrammering in Maleisië en watervoorziening/milieumanagement in Egypte, Sudan, en Jordanië. In Noord Amerika was hij betrokken bij kustzone management in Texas en Indiana, milieu- en energieprojecten in de waterbekkens van de Yellowstone en Ohio Rivier, transportprojecten in de Noord-Oost Corridor van de Verenigde Staten en in Quebec (Canada) en aan projecten voor het Nationale Centrum voor Intelligente Transport Systemen van de Verenigde Staten.

Het co-referaat wordt verzorgd door prof.dr. Peter Nijkamp, hoogleraar Regionale economie en Economische geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter NWO.

Megacities
De Stichting Megacities is in 1994 opgericht na een oproep van UNESCO aan de internationale architectengemeenschap om meer aandacht te besteden aan het fenomeen van zeer grote en snel groeiende Megacities (steden met meer dan 10 miljoen inwoners). De rol van steden als vestigingsplaats zal in de toekomst niet alleen toenemen, maar is tevens een noodzakelijkheid om de groeiende wereldbevolking op te vangen. Meer dan de helft van de huidige wereldbevolking is thans gehuisvest in steden.

De Stichting Megacities stelt zich ten doel om wetenschappelijke kennis over Megacities te verzamelen, toepasbaar te maken en te verspreiden. De Stichting richt zich op het besluitvormend topniveau in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en op professionals in de ontwerp, onderzoek en bouwsector. Met de organisatie van de jaarlijkse Megacities lezing en het uitgeven van publicaties beoogt de Stichting het internationale debat over grootstedelijke ontwikkelingen en structuren te stimuleren. De activiteiten van de Stichting Megacities leveren tevens een bijdrage aan het nationale debat over de toekomstige ontwikkeling van de Randstad. Tijdens de Megacities lezingen worden door gerenommeerde internationale sprekers uiteenlopende thema’s aan de orde gesteld: op het gebied van planning, ontwerp, economie en sociaal-culturele ontwikkelingen.

Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS)
NICIS is het Maatschappelijk Topinstituut voor de steden. NICIS gaat de economische en sociale kracht van steden versterken met vraaggerichte kennis. NICIS verbindt wetenschap en praktijk vanuit één organisatie door het combineren van onderzoek, toepassing,
verspreiding én evaluatie.

Datum: Donderdag 7 December 2006
Tijd: 20.00 uur
Kosten: 100,- euro en 25,- euro voor studenten (studentenpas is verplicht) inclusief de publicatie.
Voertaal: Engels
Locatie: Beatrixzaal, Haagse Poort, Prinses Beatrixlaan 35,
Den Haag
Meer informatie: www.megacities.nl of 020-4288 888

Programma
19.15 Ontvangst gasten
20.00-20.05 Welkomstwoord Siwart Kolthek, voorzitter Stichting Megacities
20.05-20.15 Introductie door de voorzitter Marianne Sint, Secretaris Generaal, Ministerie VROM
20.15-21.00 Megacities lezing Professor Kingsley Edwin Haynes
21.00-21.30 PAUZE
21.30-22.00 Co-referaat door prof.dr. Peter Nijkamp
22.00-22.20 Discussie en conclusie onder leiding van de voorzitter
22.20-22.30 Slotwoord door Elsbeth van Hylckama Vlieg, vice voorzitter Stichting Megacities
22.30-23.30 Afsluiting en borrel
23.30 Uitreiking Megacities publicatie 2006