Imtech wil Fritz en Macziol overnemen

Voorgenomen overname Fritz & Macziol, sterke Duitse ICT-speler

 • Imtech verwerft positie op Duitse ICT-markt
 • ICT als speerpunt voor integrale technologische oplossingen
 • Aanzienlijke versterking partnerships met IBM en Microsoft

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het voornemens is Fritz & Macziol over te nemen. Fritz & Macziol is één van de snelst groeiende ICT-ondernemingen in Duitsland en realiseert met circa 300 ICT-specialisten 115 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis. De overname past in de Imtech-strategie voor verdere groei van de ICT-activiteiten in Europa. ICT ontwikkelt zich binnen Imtech – zowel autonoom als door middel van overnames – tot één van de speerpunten. Door de overname zal de impact van ICT-oplossingen als onderdeel van integrale technologische oplossingen van Imtech (de combinatie van ICT, elektrotechniek en werktuigbouw) in Duitsland verder toenemen. Daarnaast wordt er een ICT-thuismarkt in Duitsland gecreëerd en is er sprake van een aanzienlijke intensivering van de samenwerking met wereldmarktleiders IBM en Microsoft. De overnamesom, inclusief een earn-out, bedraagt circa zeven keer de EBIT van Fritz & Macziol over het laatste boekjaar. De overname levert een directe bijdrage aan de winst per aandeel.

Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur van Imtech, is zeer te spreken over de overname: ‘ICT wordt binnen Imtech steeds belangrijker. In de gefragmenteerde Duitse ICT-markt nemen we met Fritz & Macziol een belangrijke ICT-speler over, waarmee we een ICT-thuismarkt in Duitsland creëren. Bovendien hebben Fritz & Macziol en Imtech ICT veel met elkaar gemeen. Hierdoor genereren we een sterke basis voor verdere Europese groei van onze ICT-activiteiten. Ook al omdat de partnerships met wereldmarktleiders IBM en Microsoft aanzienlijk worden geïntensiveerd. Bovendien levert de combinatie van activiteiten van Fritz & Macziol en Imtech Deutschland, dat beschikt over een leidende positie in de markt van technische dienstverlening in Duitsland, de mogelijkheid tot verdere groei. Hiermee krijgt onze expansiestrategie in Europa een duw in de rug en is Imtech in staat zich hoger in de markt te positioneren.’

Profiel Fritz & Macziol
Fritz & Macziol (afgekort tot FuM) is opgericht in 1987 en is een succesvolle en snel groeiende ICT-onderneming in Duitsland. Met circa 300 ICT-specialisten en opbrengsten van 115 miljoen euro op jaarbasis behoort FuM tot de tien grootste spelers in de gefragmenteerde Duitse markt voor ICT-dienstverlening. FuM heeft de laatste jaren een voortdurende constante groei gerealiseerd van ruim dertig procent per jaar. Fritz & Macziol is gevestigd in Duitsland (elf vestigingen), Oostenrijk (twee vestingen) en Zwitserland (twee vestigingen) en is in deze Duitstalige landen één van de belangrijkste partners van zowel IBM als Microsoft.

Fritz & Macziol werkt voor ruim 1.500 klanten met een breed portfolio aan diensten en producten:

 • Hard- en software-oplossingen van IBM, Microsoft, Citrix, VMWare en andere leveranciers;
 • Eigen GroupWare- en internetapplicaties gebaseerd op IBM Middleware;
 • Het ontwikkelen, leveren en onderhouden van softwaretoepassingen voor de (bulk)industrie: logistiek, productie-automatisering en laboratoriumtoepassingen, waaronder een softwarepakket voor de internationale cementindustrie;
 • Software-applicaties gebaseerd op Microsoft Navision en IBM-platformen voor de publieke sector voor onder andere financiële administratie, facilitair management, budgettering en E-Goverment. Dit gebeurt onder het eigen ‘label’ Infoma met ruim 1.100 klanten en 30.000 gebruikers;
 • Systeemintegratie (hardware, systeemsoftware en applicaties) met bijhorende diensten, zoals consultancy, ontwerp, implementatie, migratie etc.

Continuïteit
Met de heren Fritz, Macziol en Schallhorn, het management van Fritz & Macziol, is overeengekomen dat zij voor langere tijd aan de onderneming verbonden blijven. Dit waarborgt de continuïteit. Onder de vleugels van het financieel sterke Imtech kan FuM zich verder succesvol ontwikkelen.

Synergie
Naast het feit dat Imtech in Duitsland een belangrijke ICT-thuismarkt betreedt, creëert Imtech met de overname drieledige synergie:

 • De partnerships met IBM en Microsoft wordt aanzienlijk versterkt. Zowel Imtech als Fritz & Macziol beschikken over een uitstekende relatie met beide wereldmarktleiders. Samenwerking maakt het mogelijk deze relatie aanzienlijk te versterken, waardoor de toegevoegde waarde voor klanten verder vergroot kan worden. Het gaat hierbij zowel om software als om hardware. Op middellange termijn wenst Imtech zich tot een leidende partner van IBM en Microsoft in Europa te ontwikkelen;
 • Uitwisseling van mensen, kennis, software, hardware, producten en diensten tussen Imtech ICT en Fritz & Macziol. Door verdere bundeling van kennis wordt het mogelijk om ontwikkelde competenties over een breder afzetgebied in te zetten en de toegevoegde waarde voor klanten te vergroten;
 • Synergie met de activiteiten op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouw van Imtech Deutschland dat marktleider is in multidisciplinaire technische dienstverlening in de Duitse markten van utiliteit en industrie (2005: bijna 4.000 medewerkers, opbrengsten: circa 850 miljoen euro). Samenwerking zal op termijn leiden tot meer toevoegde waarde en verdere groei.

Duitse Bundeskartellamt
Na verwachte goedkeuring van het Duitse Bundeskartellamt kan de overname worden geformaliseerd.

Imtech en ICT: core business
Imtech is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de trend naar toenemende informatisering en automatisering in de maatschappij. Inmiddels is ICT onlosmakelijk verbonden met de technische oplossingen van Imtech. Dit is goed af te lezen aan het aantal ICT’ers dat bij Imtech werkt. Nog geen tien jaar geleden waren dat er slechts enkele tientallen, tegenwoordig zijn het er (inclusief Fritz & Macziol) circa 2.150 ofwel ruim 14% van het totaal medewerkers (15.000):

 • Bijna 800 van hen zijn actief in het Nederlandse Imtech ICT, dat informatie- en communicatietechnologie als core business heeft;
 • De overige 1.050 werken ‘embedded’ binnen Imtech. Dat hoge aantal is typerend voor de snelle groei van de ICT-functie binnen de verschillende technische disciplines;
 • De circa 300 ICT-specialisten van het over te nemen Fritz & Macziol.

Imtech ICT en het over te nemen Fritz & Macziol fungeren als ICT-voorhoede van Imtech. Beide houden zich bezig met nieuwe ontwikkelingen die op termijn een rol zullen spelen in de technische dienstverlening van de overige divisies en landen binnen Imtech. De beide ICT-ondernemingen vervullen de rol van intern kennisinstituut en kweekvijver van talent. De concentratie ligt op innovatie en op het leveren van hoogwaardig maatwerk. Zodra de nieuwe technologieën een commodity worden of open standaards maatwerk overbodig maken, wordt kennis intern overgedragen aan de ‘embedded’ ICT’ers binnen Imtech.

Partnerships met wereldmarktleiders
Imtech richt haar ICT-strategie op partnerships met wereldmarktleiders als IBM en Micosoft. Het belang van Software Services binnen Imtech is immers snel groeiende. Steeds vaker worden de totale technologische oplossingen van Imtech gedomineerd door Business Intelligence en overkoepelende ICT-applicaties. Enige voorbeelden zijn de intelligente beheerssystemen en security-oplossingen binnen gebouwen, ERP- en energieoplossingen in de industrie, ICT-intelligence in de zorgsector, tracking en tracing in distributie, besturingstechnologie in onder meer tunnels, bruggen, sluizen, op en langs snelwegen, alsmede de coördinatie van informatie aan boord van schepen. Omdat Imtech strategisch wenst te acteren in de kern van primaire en secundaire processen in gebouwen, industrie, schepen, infrastructuur en telecom is samenwerking met wereldmarktleiders als IBM en Microsoft van belang voor verdere ontwikkeling en groei van Imtech. Imtech ICT (onder meer de business units Imtech ICT Eniac, Imtech ICT Brocom en Imtech Dynamic Solutions) en Fritz & Macziol hebben op dit vlak veel met elkaar gemeen en vertonen grote gelijkenis.

Imtech ICT is Premier Partner van IBM. De focus binnen het IBM-software portfolio ligt op de deelgebieden Business Integration en People Productivity.

Bij Microsoft is Imtech ICT Gold Certified Partner voor de specialisaties Business Intelligence en Web Development, Networking Infrastructure Solutions, Certified Partner op het gebied van System Integration en Business Partner op het gebied van Navison.

Fritz & Macziol is Premier Partner van IBM en Certified Business Solution Partner van Microsoft.

Imtech en Fritz & Macziol zijn beide betrokken bij ontwikkeltrajecten en programma’s met IBM-laboratoria in Rochester (USA) en Hursley (UK).
Hogere positionering

Imtech is in staat op onderscheidende wijze een propositie aan te bieden die het complete spectrum (combinatie van elektrotechniek, werktuigbouw én ICT) van technologische oplossingen volledig afdekt, zowel in de breedte als in de diepte. Met deze unieke positie onderscheidt Imtech zich van de concurrentie en positioneert zich op een hoger niveau in de markt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.