Strukton versterkt financieringstructuur

Maarssen – Strukton heeft een kredietovereenkomst afgesloten ter grootte van EUR 325 miljoen. Deze overeenkomst betreft een gecommitteerde faciliteit en is afgestemd op de strategische doelstellingen van Strukton. Strukton volgt een groeistrategie op de kernactiviteiten Railinfrastructuur & Informatiesystemen, Civiele Infratechniek, Bouw & Vastgoed en PPS-concessies & Integraal Facility Management. Per ultimo 2005 beschikte Strukton per saldo over een netto kaspositie. In de loop van 2006 zijn reeds een aantal acquisities gepleegd in het kader van deze ingezette groeistrategie waardoor de behoefte aan een nieuwe kredietfaciliteit ontstond.

Bij de financiering die wordt geleid door ABNAMRO zijn de Rabobank, Fortis en NIBC betrokken. Met de financiering zijn ook de financiële ratio´s aan de internationale accountingstandaarden aangepast en beter afgestemd op de financiële positie en het kasgenerende vermogen van Strukton.

De looptijd van de faciliteit bedraagt 5 jaar en kent twee verlengingsopties van een jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv