Meer geld voor bescherming zee- en deltagebieden

Den Haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat investeert de komende jaren ruim 7,5 miljoen euro in materieel voor de bestrijding van milieubedreigende stoffen op de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse delta. De aanschaf van nieuw materieel en de vervanging van verouderd materieel stelt Nederland beter in staat om grote incidenten met stoffen die het milieu bedreigen, te kunnen bestrijden. Olie is hierbij de meest voorkomende bron van verontreiniging. Dit staat in de nota ‘Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen’, kortweg capaciteitsnota 2006-2010 genoemd, die donderdag door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer is verzonden.

Incidenten met scheepvaart, olieplatforms en havenactiviteiten kunnen olieverontreinigingen veroorzaken. Over de Noordzee vervoeren schepen van en naar Nederlandse zeehavens jaarlijks zeer grote hoeveelheden olie en chemicaliën. Daarbij passeren schepen op zee en in de kustwateren vele ecologisch en economisch kwetsbare gebieden. Alhoewel de kans op grote ongevallen klein is, kan de economische schade voor bijvoorbeeld havens en mossel- en oesterpercelen zeer groot zijn en jarenlang het ecologisch milieu ontregelen. Bij een incident op de Noordzee bestaat het risico dat de olie via de open verbindingen de Waddenzee en de Zeeuwse wateren instroomt.

Rijkswaterstaat heeft voor de verschillende gebieden op de Noordzee en voor de Waddenzee en Zeeuwse Delta vastgesteld hoeveel olie binnen twee of drie dagen moet zijn opgeruimd. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn de bescherming van ecologisch en economisch kwetsbare gebieden en het opruimen op het water om aanspoelen op de kust en oever te voorkomen. Investeringen in extra materieel en vervanging van verouderd materieel zijn noodzakelijk omdat het huidige bestrijdingsmaterieel niet in alle gebieden voldoende is voor een groot incident met name met olie. Mechanisch opruimen is de belangrijkste techniek, waarbij schepen en hulpschepen met veegarmen en schermen de olie bijeenvegen en opruimen.

De staatssecretaris investeert in 2006 1,6 miljoen euro en in 2007 1.1 miljoen euro in nieuw materieel. Voor de vervanging van verouderd materieel is de komende tien jaar ruim een half miljoen euro per jaar begroot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat