Extra maatregelen HSL vanwege verplaatsing ondergrond

HSL neemt maatregelen tegen horizontale verplaatsing ondergrond bij Rijpwetering

Den Haag – Ter hoogte van Rijpwetering (gemeente Alkemade) zijn vanwege het horizontaal verplaatsen van de ondergrond extra maatregelen aan het spoor van de HSL-Zuid nodig. De komende periode zal de spoorconstructie worden vervangen over een afstand van maximaal 800 meter. De afgelopen weken is al een damwand aangebracht om het verplaatsen te stoppen. Er wordt uitgezocht of de werkzaamheden versneld kunnen worden uitgevoerd. De aanvangsdatum van het commercieel vervoer, die is voorzien voor 1 april 2007, komt namelijk onder druk te staan.

Dit schrijft minister Peijs 2006-06-22 in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verzocht 35 miljoen euro uit de risicoreservering over te hevelen voor onder meer het oplossen van het probleem bij Rijpwetering. Dit bedrag wordt ook ingezet voor de aanrijdbeveiliging bij fly-over Den Hoek; inzet- en oversteekplaatsen voor openbare hulpdiensten; wijzigingen in de bovenbouw; aanvullende aardingsvoorzieningen viaducten; hogere verzekeringspremies; dynamische belasting van de geluidsschermen en extra beheerkosten als gevolg van de latere oplevering van het zuidelijk deel .

De HSL-Zuid ligt in Rijpwetering grotendeels op een betonnen plaat langs de A4. Dit staat bekend als een zettingsgevoelig gebied. Dit betekent dat de ondergrond zowel horizontaal als verticaal kan verplaatsen. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden door plaatselijk lichte materialen te gebruiken. Vervolgens is het zettingsproces gevolgd. De meetresultaten gaven aan dat er toch meer horizontale verplaatsing optrad, plaatselijk tot 30 mm, dan vooraf berekend en toegestaan (maximaal 5 mm) zodat er extra maatregelen nodig zijn.

In het talud van de HSL-Zuid is daarom over circa 500 strekkende meter een verankerde damwand aangebracht. Vervolgens moet de spoorconstructie zelf worden vervangen over een lengte van maximaal 800 meter. Het nieuwe spoor zal ook meer mogelijkheden krijgen om het bij te stellen. Tijdens testritten wordt op dit moment bepaald tot welke snelheid gereden kan worden. Vervolgens zal een planning voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden gemaakt.

Meer informatie
br.711032 HSL-Zuid Planning noordelijke deel, Kamerstuk, 22-06-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat