Drukbezocht en geanimeerd PIANOo-congres

Vermenigvuldigen door delen
Drukbezocht en geanimeerd PIANOo-congres voor inkopers en aanbesteders

Den Haag – Netwerkorganisatie PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) kan terugkijken op een zeer succesvol congres, dat op donderdag 8 juni 2006 in het Event Centre in Aalsmeer plaatsvond. Onder de titel ‘Vermenigvuldigen door delen’ vroeg het programma op alle onderdelen aandacht voor de noodzaak van professioneel opdrachtgeverschap. Kennis delen en ‘netwerken’ was een opdracht aan alle deelnemers en zij kregen daarvoor volop kans. Het congres, met Marjanne Sint als dagvoorzitter, bood een programma met interessante sprekers en eenentwintig sessies en workshops die op enige manier inkopen en aanbesteden als onderwerp hadden. PIANOo zette met dit eerste congres sterk in: meer dan vijfhonderd deelnemers schreven ervoor in.

Professionaliteit
Professioneel opdrachtgeverschap was hét onderwerp van het PIANOo-congres. Alle sprekers in het ochtendprogramma haakten erop in. Dagvoorzitter Marjanne Sint (Secretaris Generaal van het ministerie van VROM): ‘Professioneel opdrachtgeverschap bevordert marktwerking en brengt innovatie met zich mee. Het resulteert in betere naleving van de aanbestedingsregels’. Jan Willem Oosterwijk, Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken, sprak namens minister Brinkhorst. Hij benadrukte nog eens het gewicht van het vak van aanbesteden en inkopen en spoorde de toehoorders aan gebruik te maken van het kennisnetwerk PIANOo. Sprekend over het professionaliseren van het vak: ‘We zijn aan het begin van een intensief project, het is nodig om kennis en ervaring te bundelen.’ En ook Ralph Pans, voorzitter directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, noemde professionaliteit als kern van opdrachtgeverschap. Hij pleitte in het bijzonder voor ‘bestuurlijke aandacht’ voor professioneel inkopen en aanbesteden. ‘Verbetering van het naleven van regels bij aanbesteding in gemeenten begint bij gemeentelijke bestuurders’. En: ‘Professioneel aanbesteden en inkopen is nodig omdat de wetgever het vraagt, omdat de burger helderheid verwacht van de overheid en omdat er financieel te winnen valt: wet, integriteit en pegels dus!’

Nieuwe directeur PIANOo
Voor Harry Baayen, directeur van PIANOo, was dit congres een afscheid. Na een jaar kwartiermaker te zijn geweest, droeg hij het stokje over aan Wouter Stolwijk.

Workshops en sessies
In meer dan twintig bijeenkomsten, alle geleid door ervaringsdeskundigen en specialisten, namen de deelnemers kennis tot zich en wisselden ervaringen uit. Voor sommige onderwerpen was zoveel belangstelling dat de workshops plaatsvonden in drie of vier rondes: bijvoorbeeld voor TenderNed (het elektronische hulpmiddel bij aanbesteden) in de praktijk, Regels onder drempels, De inkoper van de toekomst en Raamovereenkomsten. Ook voor de eenmalige sessies was veel interesse. Voor Inkoop strategisch gepositioneerd en Innovatie en aanbesteden bijvoorbeeld hadden veel deelnemers ingetekend.

Bestuurlijke aandacht
In de paneldiscussie Hoe bereik je de top, aan het einde van de dag, ging het om bestuurlijke aandacht voor professioneel inkopen en aanbesteden. Hierbij richtte de blik zich naar de top van organisaties. Gespreksleider Guido Rijnja, Rijksvoorlichtingsdienst, daagde de zaal uit om te stemmen over de stelling Inkopen & aanbesteden is politiek niet interessant, en om mee te discussiëren met de panelleden over de vraag wat (publieke) managers kunnen bijdragen aan een effectief inkoopbeleid. Panelleden waren vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen: Peter Heij (plaatsvervangend Secretaris Generaal Verkeer en Waterstaat), Hans Janssen (directeur facilitaire Zaken provincie Zuid-Holland), Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere, oud-minister Economische Zaken), Sybe Schaap (voorzitter Unie van Waterschappen, dijkgraaf Groot-Salland en bestuurslid PSI Bouw) en Dick Frerichs (voorzitter MT Centrum voor Facilitaire Diensten bij de Belastingdienst). Zij vertelden onomwonden over hoogte- en dieptepunten in hun ervaringen met aanbestedingen en waren eensgezind in hun overtuiging dat professioneel opdrachtgeverschap volop aandacht verdient van bestuurders.

Videoboodschap
Staatssecretaris Karien van Gennip van het ministerie van Economische Zaken richtte zich in een videoboodschap tot de bezoekers van het congres. Zij keek terug op vijf jaar actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) en toonde zich verheugd over de oprichting van het Regiebureau Inkoop dat de activiteiten van PIA moet gaan versterken en uitbouwen: ‘Ik verwacht veel van de komende samenwerking tussen het Regiebureau en PIANOo. Dit congres is het levende bewijs van het belang van een goed functionerend kennisnetwerk.’

Netwerkcafé
Gedurende de dag hadden vakgenoten en collega’s de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken in een steeds goed bezet ‘Netwerkcafé’. Daar konden zij bovendien live demonstraties van PIANOo-instrumenten bijwonen, bijvoorbeeld TenderNed en PIANOo-desk, de virtuele ontmoetingsplaats voor inkopers en aanbesteders. Ook konden zij kennismaken met partners van PIANOo, publieke organisaties op het gebied van inkopen en aanbesteden. Inmiddels ontstond een fotokunstwerk dat het begrip ‘netwerk’ fysiek uitbeeldde: een ‘hoofd’ vol foto’s van telkens twee mensen die elkaar niet kenden voordat ze naar dit congres kwamen.

Afscheid PIA
Directeur van projectdirectie PIA, Peter Leyenaar, ten slotte keek terug op vijf jaar actieplan PIA, dat per 1 juli 2006 ophoudt te bestaan. Uit handen van Annemarie Jorritsma, die als voormalig minister van Economische Zaken aan de wieg stond van PIA, ontving Leyenaar de allerlaatste PIAward.

PIANOo kennisnetwerk
Netwerkorganisatie PIANOo presenteerde zich tijdens dit congres uitdrukkelijk aan alle specialisten en vakgenoten op het gebied van professioneel inkopen en aanbesteden. Als een kennisnetwerk dat vragen en ervaringen op het gebied van aanbesteden bij elkaar brengt; als een vraagbaak voor iedereen die informatie nodig heeft of praktische tips. Dat meer dan 500 deelnemers inschreven voor dit congres, maakte duidelijk dat al veel inkoopspecialisten de weg weten te vinden naar PIANOo. En dat meer dan zestig sprekers enthousiast en belangeloos hun kennis en ervaring met de aanwezigen deelden, onderstreepte de titel van het congres Vermenigvuldigen door delen.