N201 – Tweede alliantiecontract van Nederland

Haarlem – De Provincie Noord-Holland en aannemerscombinatie
Heijmans/Boskalis sluiten op 30 mei 2006 een alliantieovereenkomst voor de omlegging van de N201 Aalsmeer-Uithoorn. De alliantie tussen de provincie en Heijmans/Boskalis is het
tweede grote infrastructuurproject in Nederland waarbij op deze manier wordt
samengewerkt tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer.

Een alliantie is een innovatieve vorm van samenwerking tussen een opdrachtgever en
opdrachtnemer voor het realiseren van een project. Bij de N201-alliantie wordt een
gezamenlijke organisatie gevormd die de ontwerpen en de voorbereiding van de
uitvoering voor haar rekening neemt, de zogeheten alliantieorganisatie. Opdrachtgever
en opdrachtnemer werken in de alliantie samen op basis van gelijkwaardigheid. Beide
partijen hebben een deel van het budget ingebracht in het zogenoemde alliantiefonds. Dit
geld is bestemd voor de organisatiekosten en voor het beheersen van risico’s. In de
alliantie zal ook verder worden gezocht naar optimalisaties in het ontwerp, de planning en
de wijze van uitvoeren. Door de gelijkschakeling van belangen is een alliantie een goed
uitgangspunt om een project binnen budget en planning te realiseren.

De uitvoering is in handen van de aannemer Heijmans/Boskalis. Na een Europese
aanbesteding werd de aannemerscombinatie in december 2005 geselecteerd voor het
uitvoeren van de werkzaamheden via een design & construct contract. Nu is besloten om
het werk te realiseren in een alliantie.

Het werk omvat de aanleg van een nieuwe provinciale weg vanaf de Ringvaart tot aan de
Amstel. Ook de aanleg van een tunnel onder de Ringvaart behoort tot de
werkzaamheden. De omlegging maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de N201
tussen de A4 bij Hoofddorp en Amstelhoek. De verwachting is dat begin 2007 de schop
de grond in gaat. Dit is ook afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de
beroepen die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Aalsmeer.

De alliantie tussen de provincie en Heijmans/Boskalis is het tweede grote
infrastructuurproject waarbij op deze manier wordt samengewerkt tussen een
opdrachtgever en een opdrachtnemer. Eerder werd bij de Waardse Alliantie, een
deelproject van de Betuweroute, in deze vorm samengewerkt door ProRail en
aannemerscombinatie HBSC. Deze alliantie is zeer succesvol gebleken.

De nieuwe N201. Weg van iedereen.
De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en
Amstelhoek. In het project N201 wordt samengewerkt met de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen. De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland