Arcadis optimaliseert financieringsstructuur

Arnhem – ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft op 10 april 2006 bekend gemaakt dat de onderneming overeenkomsten heeft gesloten met een aantal banken inzake nieuwe financieringsfaciliteiten. Dit houdt een herfinanciering en centralisatie in van bijna alle lening- en garantiefaciliteiten. Tot dusverre worden de werkmaatschappijen van ARCADIS lokaal gefinancierd en is ook het cash management gedecentraliseerd. Deze situatie is niet optimaal. Door centrale financiering ontstaan minder beperkingen bij acquisities terwijl ook de financieringskosten gereduceerd kunnen worden.

De nieuwe centrale financiering bestaat uit drie delen, welke alle tegen marktconforme tarieven zijn afgesloten.

Een langlopende lening van USD 90 miljoen
Deze lening wordt gebruikt om de overbruggingslening af te lossen die was gesloten in verband met de acquisitie van Blasland, Bouck & Lee (BBL) eind September 2005. De helft van de nieuwe lening loopt af na vijf jaar en de andere helft na 7 jaar. ABN AMRO Bank NV, ING Wholesale Banking en Rabobank participeren ieder voor een gelijk deel in de lening.

Ongecommitteerde multi-valuta faciliteit van € 100 miljoen
Deze faciliteit wordt geleverd door vier banken, ieder voor een gelijk bedrag. Het betreft: ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, ING Wholesale Banking en Rabobank. De middelen worden gebruikt voor de financiering van werkkapitaal.

Ongecommitteerde garantiefaciliteit van € 50 miljoen
Deze faciliteit wordt verzorgd door ABN AMRO Bank NV.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 10.000 mensen en een omzet van meer dan € 1 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.