Automobilist heeft nog geen vertrouwen in beprijzing

Den Haag – ANWB-leden hebben geen vertrouwen de plannen van de overheid om een andere manier van betalen voor autorijden in te voeren. Driekwart van de automobilisten wantrouwt het mobiliteitsbeleid van de overheid en bijna 70% vindt dat de overheid het geld niet goed besteed. Maar liefst 86% vindt dat de auto wordt gebruikt als melkkoe en dat het geld uit autobelastingen direct ten goede moet komen aan verbeteringen voor het autoverkeer. Bovendien weet de automobilist heel weinig van de feitelijke plannen van de overheid om een andere manier van betalen voor autorijden in te voeren. Dit blijkt uit recente representatieve onderzoeken die de ANWB door de onderzoeksbureau’s NIPO en Motivaction heeft laten uitvoeren. De bond verbindt hieraan de conclusie dat de overheid de komende jaren veel kennis zal moeten overbrengen over het doel, de inhoud en de effecten van zijn plannen om draagvlak bij de burger te bereiken.

Vanaf 2012 gaan alle weggebruikers een prijs per kilometer betalen en worden de vaste lasten (BPM en MRB) afgeschaft. De meeste ANWB leden (74%) weten wel dat er straks betaald zal worden per kilometer. Veel minder mensen (48%) weten echter dat dit gepaard gaat met het afschaffen van de vaste lasten. Slechts 40% is ervan op de hoogte dat alle opbrengsten uit het nieuwe betaalsysteem worden geïnvesteerd in wegen en dat berijders van een milieuvriendelijke auto minder betalen. Een meerderheid is niet bekend met de kabinetsplannen om al eerder te starten met een zogenoemde knelpuntenheffing. Iets meer dan de helft van alle ondervraagden (52%) weet niet dat er al eerder een ‘knelpuntenheffing’ komt.

ANWB hoofddirecteur Guido van Woerkom tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn organisatie: “Veel mensen herkennen de mobiliteitsproblemen nauwelijks. De persoonlijke relevantie ontbreekt. Wat overheerst is wantrouwen jegens de overheid plus de sterke beleving dat ‘autorijden gewoon te duur’ is. Punt. De minister heeft de zware opgave om de gemaakte keuzes uit te leggen en het wantrouwen te overwinnen”, aldus Van Woerkom.

In 2005 hield de ANWB een uitgebreide ledenraadpleging (door bureau Motivaction) over ‘betalen voor mobiliteit’. Hieruit kwam naar voren dat leden pas na uitgebreide uitleg over alle facetten van het nieuwe betaalsysteem een afgewogen mening konden vormen over het onderwerp. Verder bleek dat men geen verband zag tussen de door de overheid geformuleerde problemen en de geplande maatregelen. Recent onderzoek door NIPO geeft aan dat de kennis over de overheidsvoornemens zeer beperkt is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor