Railion vervoert 6,5 % meer goederen over het spoor

Utrecht – Railion Nederland heeft in 2005 29,2 miljoen ton goederen over het spoor vervoerd. Dat is ruim 6,5% meer dan in 2004. En tegelijkertijd een record sinds de oprichting van Railion Nederland in 2000. Ook de bezettingsgraad van het wagenladingnetwerk ontwikkelde zich in 2005 gunstig en kwam uit op 74% tegenover 72% in 2004.

Railion Nederland is er in geslaagd voor het derde opeenvolgende jaar meer goederen per rail te transporteren. Railion Nederland profiteerde in 2005 van een grotere vraag naar railtransport bij de Nederlandse industrie en overslagbedrijven. Het in 2004 in gang gezette beleid van Railion Nederland om het wagenladingvervoer (het vervoer van afzonderlijke wagens voor verschillende klanten) te concentreren in zes grote Nederlandse industriële centra vertaalde zich in 2005 in een verdere groei van de bezettingsgraad van dit netwerk van goederentreinen.

De sterk toegenomen concurrentie van goedkope wegtransportcapaciteit uit nieuwe EU-lidstaten als Polen en Litouwen zorgt voor een aanhoudende neerwaartse druk op de prijs per ton. Railion Nederland-directeur Robbeson waarschuwde Den Haag tijdens zijn nieuwjaartoespraak dan ook om een vliegende start van de Betuweroute niet in gevaar te brengen met een excessieve stijging van de spoortax. „Die financiële ruimte is er eenvoudigweg niet. Doordrukken van die verhoging zal ertoe leiden dat lading wegstroomt naar die goedkope Oost-Europese truck. Of dat grote klanten kiezen voor havens in het buitenland. Een gematigde ontwikkeling van de spoortax over een periode van 6 – 7 jaar. Daarentegen zal zich snel uitbetalen in een intensief gebruik van de Betuweroute.“ Robbeson denkt daarbij aan een tarief van maximaal één euro per treinkilometer. Economisch deskundigen bevestigen dat een dergelijk prijsniveau de maatschappelijke opbrengsten van de Betuweroute zullen maximaliseren*.

Ondanks het gegroeide transportvolume is Railion Nederland er niet in geslaagd 2005 met zwarte cijfers af te sluiten. De sterk gestegen brandstofkosten alsmede een voorziening voor de uitvoering van een Sociaal Plan liggen aan dit verlies ten grondslag.

Railion Nederland wil zich in 2006 door middel van de invoering van een brandstof-clausule beter beschermen tegen de sterke schommelingen in de energieprijzen. Precieze cijfers worden overigens later dit jaar bekend gemaakt.

Omdat in 2006 grote delen van het autowegennet vanwege groot onderhoud op de schop gaan, wil Railion Nederland samen met Rijkswaterstaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om extra vervoer van de weg over te hevelen naar het spoor om zo de filedruk te verminderen. Railion Nederland-directeur Robbeson denkt daarbij aan een soort kortingskaart voor de industrie om tegen gereduceerd tarief de trein te benutten.

Railion Nederland N.V. maakt onderdeel uit van de Railion groep. Railion is Europa’s grootste railtransportonderneming met 25.000 werknemers die verantwoordelijk zijn voor de bediening van ruim 4.500 spooraansluitingen bij klanten in Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland. Dagelijks laat Railion 5.500 treinen rijden die samen het equivalent vormen van 100.000 vrachtwagens. Railion is onderdeel van DB Logistics, de transport en logistiek divisie van Deutsche Bahn AG.

* Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Verkeer & Waterstaat door Policy Research Corporation (Gebruiksvergoeding Spoorgoederenvervoer 2006 – 2007. d.d. 18 juli 2005).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railion