Algemene kosten in het bouwbedrijf stijgen

Amsterdam – In 2004 bedroeg de opslag voor algemene kosten (ak) in bouwbedrijven gemiddeld 7,6 procent. Dit percentage, dat is berekend door de algemene bedrijfskosten te delen door de directe kosten, is ten opzichte van 2003 gestegen (6,9 procent). Voor b&u-bedrijven kwam de opslag uit op een gemiddelde van 7,3 procent; een lichte stijging ten opzichte van 2003 (6,8 procent). Deze stijging deed zich voor in het midden- en in het grootbedrijf. In de gww-bedrijven bedroeg de opslag voor ak 8,3 procent. Hier steeg het percentage eveneens (was 7,5); voornamelijk als gevolg van de ontwikkelingen in het grootbedrijf. In het midden- en kleinbedrijf daalden, gemiddelde genomen, de opslagpercentages voor ak.

Algemene kosten zijn kosten die bouwbedrijven bij hun opdrachtgever in rekening brengen via een opslag op de direct verrekenbare kosten. Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend. Tussen de bedrijven treden verschillen op in de hoogte van de ak-opslag. Deze verschillen hangen samen met de grootte van de bedrijven, een eventuele specialisatie en de aard van het werk. Algemene kosten bestonden in 2004 voor 45 procent uit arbeidskosten; voor 13 procent uit huur- en afschrijvingskosten en voor 42 procent uit overige algemene kosten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘Algemene kosten in het bouwbedrijf in 2004’.