Joint venture TCN en Ballast Nedam

Nieuwegein – TCN Property Projects en Ballast Nedam NV presenteerden op woensdag 19 oktober 2005 hun gezamenlijk initiatief, de joint venture Abl2. Abl2 richt zich op een nieuwe aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. Het betreft grotere projecten waar infrastructuur en vastgoed zijn verweven. Zij kenmerken zich door een bestuurlijke en financiële complexiteit, met een verscheidenheid aan belangen.

Abl2 wil als ‘ondernemer in publieke werken’ partij zijn in de gehele levenscyclus van deze projecten: vanaf het eerste initiatief tot en met het uiteindelijke gebruik. Abl2 is in staat om daarbij bepaalde taken van de publieke opdrachtgever over te nemen en is bereid zo nodig risicodragend te participeren. Hij geeft bepaalde garanties af op de uitkomsten van zijn werkzaamheden en laat zich hierop afrekenen middels een resultaatafhankelijke beloningscomponent.

Met de oprichting van Abl2 combineren Ballast Nedam en TCN hun competenties als adviseur, ontwikkelaar, bouwer en vastgoedmanager. De gezamenlijke kennis en ervaring op het gebied van concepten, ontwikkeling, techniek en exploitatie zijn het fundament van de nieuwe onderneming. Door een eigen stijl en aanpak wil Abl2 invulling geven aan de behoefte aan nieuwe vormen van vroegtijdige publieke en private samenwerking. Abl2 is het antwoord op de behoefte van de overheid aan transparantie, zekerheid, onafhankelijkheid, daadkracht en versnelling.

TCN en Ballast Nedam participeren elk voor 50% in de joint venture.

TCN Property Projects is een European Asset Developer. TCN Property Projects exploiteert en ontwikkelt innovatieve vastgoedconcepten en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Portugal, België en Hongarije. De vastgoedonderneming is gestart in 1994 en kent een onconventionele aanpak van complexe vastgoedprojecten. Geïntegreerd projectmanagement zorgt voor waardecreatie vanaf de conceptontwikkelingsfase tot en met het vastgoedbeheer. TCN Property Projects wordt gevormd en gemaakt door meer dan 200 medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV