PS Zuid-Holland dringen aan op versnelling Project PMR

Den Haag – Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) mag volgens de Provinciale Staten van Zuid-Holland niet nog meer vertraging oplopen.

In een motie verzoeken zij het dagelijks bestuur van de provincie (GS) om bij het Kabinet en de Tweede Kamer aan te dringen op een heldere en spoedige besluitvorming. Ook willen de Staten dat de Tweede Kamer akkoord gaat met een versnelde start van een van de deelprojecten van PMR, ‘750ha Natuur en Recreatie’.

Provinciale Staten hebben ingestemd met een uitwerkingsovereenkomst, waarin afspraken staan over de uitvoering en financiering van het project PMR/750ha Natuur en Recreatie. Doel van dit project is om de leefbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren door het aanleggen van twee nieuwe natuur- en recreatiegebieden in de noordrand van Rotterdam en een gebied ten zuiden van de stad op Midden-IJsselmonde. Gebieden om dicht bij de stad te genieten in het groen. De provincie Zuid-Holland heeft het voortouw bij het ontwikkelen van de 750 hectare.

Het project maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), waar ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte onder valt. Vandaar dat het Rijk erbij betrokken is en de Tweede Kamer met de uitwerkingsovereenkomst moet instemmen. Ook de financiering van PMR komt voor een groot deel van het Rijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland