Ruim dertig miljoen voor infrastructuur Noord-Holland

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten in 2006 ruim
30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de provinciale infrastructuur. Het gaat om nieuwe en aanvullende investeringen in wegen, fietsvoorzieningen en openbaar vervoer (zoals b.v. de Zuidtangent). Het bedrag wil het College besteden aan de volgende projecten, die stuk voor stuk bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Noord-Holland.

· Steunpunt in de Haarlemmermeer € 4.100.000,=
Het huidige steunpunt in Hoofddorp wordt uitgebreid met extra kantoorruimte, een loods voor de opslag van materieel voor de gladheidsbestrijding. Ook wordt de verharding op het terrein vernieuwd.
· Investeringsprogramma Regionet: Aanleg bustoerit A27 en
vluchtstrookgebruik A27 in het Gooi € 1.700.000,=
De aanleg van een speciale bustoerit naar de A27 in noordelijke richting vanaf de N415) in Hilversum. Door gebruik te maken van deze toerit besparen bussen reistijd. De kosten hiervoor bedragen € 900.000,=
De vluchtstrook op de A27 tussen Huizen en Eemnes wordt geschikt gemaakt voor gebruik door de bus. De maatregelen omvatten onder andere vluchthavens, doorsteken, verlichting en verbreding van de vluchtstrook. De kosten hiervoor bedragen € 800.000,=.
· N203: Reconstructie Stationsplein, gemeente Uitgeest (IJmond/Noord Kennemerland) € 800.000,=
Het project kent een zeer lange doorlooptijd en is in uitvoering sinds 2002. Tijdens het werk zijn door de gemeenten, de NS en bewoners extra maatregelen afgedwongen. Nu, in het laatste stadium van de reconstructie, blijkt dat o.a. door deze wijzigingen, er meerkosten zijn gemaakt. Een deel daarvan kan worden opgevangen uit de post onvoorzien en het aanbestedingsvoordeel. Voor € 800.000,= is geen dekking en hiervoor wordt extra krediet aangevraagd.
· Reconstructie kruispunt N302-Noorderboekert,
gemeente Wervershoof (West-Friesland) € 420.000,=
Het kruispunt is opgenomen in het rapport “Top 20 onveilige kruispunten 2002”. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er een verkeersregelinstallatie geplaatst. Het hoogheemraadschap levert een bijdrage van € 159.000,=.
· Aanleg parallelvoorziening Kanaaldijk (N504), gemeente
Harenkarspel ( West-Friesland) € 410.000,=
Een gedeelte van het project wordt versneld uitgevoerd. Het betreft het meest zuidelijke deel vanaf de Huiskebuurtweg. Door de gemeente Harenkarspel wordt een alternatieve fietsroute voor scholieren aangelegd. De fietsverbinding sluit aan op de N504 en het zuidelijke deel van het project N504-02 wordt op verzoek van de gemeente Harenkarspel versneld uitgevoerd.
· Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn), cluster 2
“Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park” € 9.500.000,=
De oosttak sluit aan op de hoofdroute van de Zuidtangent bij kantorenpark Beukenhorst in Hoofddorp en loopt tot het busstation in Uithoorn en bestaat uit vier clusters.
Cluster 2 wordt nu aangelegd en loopt vanaf Beukenhorst naar het toekomstige Schiphol Logistics Park (SPL) Westlob. Het kruist de Aalsmeerderweg en buigt af naar de N201. Bij het SPL Oostlob komt een halte met een voetgangersbrug over de N201.
· Zuidtak Zuidtangent, cluster 2 “Tracé Park van de 21e eeuw”,
gemeente Haarlemmermeer € 15.000.000,=
Deze aftakking ligt ten westen van de Nieuwerkerkertocht, tussen de N207 in Nieuwï·“Vennep en de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp en is opgedeeld in drie clusters. Cluster 2 wordt nu aangelegd en loopt tussen de Noordelijke Randweg in Nieuwï·“Vennep en de Oude Bennebroekerweg in Hoofddorp door een agrarisch gebied. In dit toekomst wordt dit het Park van de 21e eeuw.

Bovengenoemde werken vormen een onderdeel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2006-2010. Het PMI kent op dit moment ruim 120 projecten in de studie-, plan- en realisatie-fase. Het PMI wordt elk najaar opnieuw voor de komende vijf jaar vastgesteld en twee maal per jaar, in het voor- en najaar, geactualiseerd. Aan Provinciale Staten vragen GS nu goedkeuring voor de start van bovengenoemde werkzaamheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland