Bouwend Nederland en EIB starten online benchmark

Gouda РBouwend Nederland en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) hebben gezamenlijk een interactief instrument voor benchmarking ontwikkeld. Via de website www.bouwmaatlat.nl kunnen bouw- en infrabedrijven in ̩̩n oogopslag zien hoe hun onderneming presteert en op welke punten verbetering mogelijk is. Met www.bouwmaatlat.nl geven de initiatiefnemers een verdere impuls aan verbetering van de individuele bedrijfsvoering en de branche.

Benchmarking geeft bedrijven objectieve informatie over de eigen prestaties in vergelijking met de prestaties van anderen. Er kan zowel een vergelijking worden gemaakt met de beste bedrijven als met het gemiddelde in een omzetklasse, regio en branche. Dit is de eerste stap van een continu proces van (strategische) verandering en verbetering van het bedrijf. Continue verbetering van bedrijfsprocessen komt uiteindelijk de winstgevendheid ten goede.

Uitkomsten van het benchmarkonderzoek zijn op het openbare deel van www.bouwmaatlat.nl beschikbaar. De gegevens die worden vergeleken bevinden zich in de rubrieken productiviteit, kosten, liquiditeit, rentabiliteit en verdelingen van omzet over marktsectoren, opdrachtgevers en opdrachtverwerving bijvoorbeeld omzet per medewerker, percentage algemene kosten en bruto winstmarge. In de toekomst wordt het aantal onderwerpen voor benchmarking verder uitgebreid.

Met www.bouwmaatlat.nl wil Bouwend Nederland de bedrijven een instrument geven tot het verbeteren van de rentabiliteit en daarmee van de vitaliteit van de sector. De vereniging van bouw- en infrabedrijven ondersteunt haar leden verder bij benchmarking met verschillende activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten, workshops, benchmarkgroepen en advisering. Bouwend Nederland gebruikt de benchmarkuitslagen tevens voor verdere beleidsontwikkeling met als doel de leden gerichter en sneller van dienst te zijn.

Met www.bouwmaatlat.nl wordt de jaarlijkse schriftelijke enquête van het EIB interactief gemaakt. Aan het benchmarkonderzoek nemen jaarlijks zo´n 1300 bedrijven in de bouw en infra deel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)