Preselectie voor deelname Zuidas

Den Haag – Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben vijf financiele instellingen geselecteerd voor mogelijke deelname aan de Zuidas-Dok onderneming. Deze eerste selectieronde heeft plaatsgevonden op voordracht van de kwartiermaker, de heer J. Doets, na een daartoe gehouden openbare procedure. De vijf partijen hebben aantoonbare ervaring, op het gebied van infrastructuur en vastgoedontwikkeling. Het gaat om (in alfabetische volgorde): ABNAMRO Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Fortis Bank, ING Real Estate en Rabobank Nederland.

De geselecteerde partijen gaan samen met de publieke partijen een nadere studie uitvoeren naar een aantal onderdelen van het project Zuidas-Dok. Het gaat daarbij om het integraal ontwerp (ondergrondse infrastructuur en vastgoedontwikkeling op de tunnels), de stedenbouw en de financiele/juridische/economische aspecten van een op te richten gezamenlijke onderneming. Deze fase van rekenen en tekenen duurt ongeveer zes maanden.

Het resultaat hiervan zal worden vastgelegd in een prospectus, die wordt vastgesteld door de publieke partijen. Op basis van deze prospectus krijgen de geselecteerde partijen een uitnodiging om een bod uit te brengen op de meerderheid van de aandelen van de Zuidas-Dok onderneming. Na deze aanbiedingen volgt een tweede selectieronde. Pas na deze tweede selectie zal duidelijk zijn welke marktpartijen definitief gaan deelnemen.

De vijf partijen reageerden op de Selectieleidraad Zuidas-Dok, die op 5 juli 2005 werd aangekondigd in landelijke en Europese media. De termijn voor indiening van een verzoek tot kwalificatie als gegadigde sloot op 19 augustus 2005. In deze Selectieleidraad zijn naast formele vereisten aan de inschrijvers vooral aantoonbare kennis en ervaring gevraagd op het gebied van management en financiering van vastgoedontwikkeling en infrastructuurrealisatie. Ook kennis en ervaring met participatie in Publiek Private Samenwerking (PPS) met overheidspartijen is een vereiste.
Zuidas is een van de zes nieuwe sleutelprojecten; nationale projecten op en rond de stations van de hogesnelheidslijn. Zuidas is uitgegroeid tot een multifunctioneel zakencentrum waarmee Nederland zijn internationale positie versterkt. Met het streven naar de ontwikkeling van het dokmodel sluiten publiek en private partijen aan op de al noodzakelijke en geplande verbreding van de weg en uitbreiding van het aantal sporen. Het nieuwe station op de Zuidas brengt straks hogesnelheidslijn, trein, auto, metro en verbinding met Schiphol bij elkaar.

De financiele basis voor de verdere ontwikkeling van Zuidas werd gelegd in het bestuurlijk overleg van 23 februari 2005, waarbij de kwartiermaker de opdracht heeft gekregen de selectie voor te bereiden van marktpartijen die risicodragend willen participeren in een op te richten Zuidas-Dok onderneming.

Het resultaat van de inschrijving voor deelname aan de Zuidas-Dok onderneming en de vooraf getoonde bereidheid van marktpartijen voor afname van de grond, zal beslissend zijn voor het definitieve besluit over het Zuidas Dok. Dat valt naar verwachting in 2006.

Zie ook
Dossier Nieuwe Sleutelprojecten: www.vrom.nl/nsp

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM