Gewijzigde MIT/SNIP projecten op Infrasite

‘s-Hertogenbosch – De vernieuwde projectgegevens uit het MIT/SNIP 2006 zijn nu al verwerkt in de projectendatabase van Infrasite. Daarnaast publiceert Infrasite zoals elk jaar een overzicht van de gewijzigde projecten op http://www.infrasite.nl

MIT/SNIP 2006
Het MIT/SNIP-projectenboek is een bijstuk bij de begroting van het Infrastructuurfonds -de productbegroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat- die op 20 september 2005 als onderdeel van de Rijksbegroting 2006 is aangeboden aan de Kamer. Het MIT/SNIP geeft een overzicht van de stand van zaken van de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport en het Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten.

In het nieuwe MIT/SNIP is veel veranderd. 15 projecten zijn verdwenen, waarvan 10 omdat ze gereed zijn, 11 nieuwe projecten zijn opgenomen. In totaal worden in het MIT/SNIP 167 projecten beschreven.

MIT/SNIP-projecten op Infrasite
De vernieuwde projectgegevens vindt u nu al op Infrasite. Nieuwe projecten zijn toegevoegd, de gegevens van lopende projecten zijn aangepast. Alle mijlpalen, de projectfasering, de categoriën en het procedure-verloop uit het MIT/SNIP 2006 zijn verwerkt in de projectendatabase van Infrasite. Bovendien publiceert Infrasite zoals elk jaar een overzicht van de gewijzigde projecten zodat de lezer snel inzicht krijgt in de veranderingen. De interactieve lijst is vrij in te zien en te printen vanaf http://www.infrasite.nl

Infrasite.nl
Infrasite is een onafhankelijk platform met informatie over infrastructuur, verkeer en mobiliteit. Infrasite publiceert projectinformatie, nieuws, innovaties en vacatures uit de wegenbouw, railbouw, waterbouw en kabels en leidingen. Infrasite.nl geeft informatie over alle grote Nederlandse infraprojecten (ruim 400). U kunt projecten selecteren op naam, maar ook op modaliteit (weg, rail, water, kabels en leidingen) en op gemeente. Via de dagelijkse digitale nieuwsservice Infranieuws en de wekelijkse Nieuwsbrief Infrasite.nl blijft de lezer op de hoogte van alle nieuwe mijlpalen en projecten en alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, verkeer en mobiliteit. De informatie op Infrasite is vrij toegankelijk via http://www.infrasite.nl

Vernieuwde website
Per maand trekt Infrasite 11.000 unieke bezoekers: functionarissen van rijksoverheden, taakorganisaties, provinciale overheden, gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, installatiebedrijven en toeleveranciers. Het aantal bezoekers blijft stijgen! Om de groei te faciliteren, is de website aangepast. Vanaf 20 september 2005 is de vernieuwde website online.

Europese projecten op Infrasite.net
Vanaf 20 september 2005 publiceert Infrasite ook projectinformatie over grote Europese projecten. Deze Engelstalige informatie is te vinden op het nieuwe internationale platform Infrasite.net. Ook deze vakinformatie is vrij toegankelijk. Het webadres is http://www.infrasite.net.

Infrasite is een onafhankelijke uitgave van e-Keet.nl Digital Publishers te ’s-Hertogenbosch, Nederland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: e-Keet.nl Digital Publishers - Infrasite.nl