Start bouw rotonde bij afrit Garijp N31

Op 19 september 2005 start Bouwcombinatie Waldwei v.o.f.met de uitvoering van de rotonde bij afslag Garijp ten noorden van de N31. De rotonde wordt aangelegd in het kader van de verdubbeling van de Weldwei maar is aangepast naar aanleiding van de plannen van de provincie Fryslan voor de verwezenlijking van De Centrale As. De werkzaamheden zullen zo�n 10 weken in beslag nemen. Naar de verwachting zal de rotonde begin december 2005 gereed zijn. Gedurende de bouwperiode zal de afrit Garijp aan de noordzijde van de N31 volledig gesloten zijn voor het verkeer.

Volledige afsluiting afrit Garijp
Afrit Garijp van de N31 vanuit de richting Drachten zal voor de duur van de bouw volledig worden afgesloten. Dat betekent dat het verkeer vanuit de richting Drachten met bestemming Earnewald, Warten en Wergea vanaf 19 september 2005 via de afrit Nijega, de N356 en de N913 wordt omgeleid. De toerit richting Leeuwarden blijft wel open voor verkeer. Dat geldt ook voor de toe- en afrit aan de zuidzijde van de N31. Verder heeft de uitvoering geen gevolgen voor het verkeer. De omleidingen worden met de gele vooraankondigingsborden aangegeven.

Centrale As
De Centrale As, de weg van Dokkum naar de N31, is volop in ontwikkeling. Het voorkeursalternatief is inmiddels door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Onderdeel van De Centrale As is de rondweg Garyp. Deze rondweg zal aansluiten op de rotonde die de N31 met de N913 verbindt. Om deze reden is een aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp noodzakelijk. Vooruitlopend op deze rondweg wordt de rotonde alvast aangelegd omdat deze tevens onderdeel uitmaakt van de ombouw van de N31. Het ontwerp is gemaakt door de Provincie Fryslan. Bouwcombinatie Waldwei v.o.f. doet de uitvoering. De ambitie van het project De Centrale As is de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Noordoost Fryslan en regiostad Dokkum. Meer Informatie is te vinden op www.decentraleas.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)