Begroting Den Haag 2006: kwaliteit en veiligheid

Den Haag – Met een bedrag van ruim 100 miljoen euro aan financiële ruimte wil het college van B&W de kwaliteit van Den Haag aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2006, de laatste in deze collegeperiode, die op 12 september 2005 naar de gemeenteraad is verzonden.

Het geld wordt geïnvesteerd in tal van voorzieningen op het terrein van welzijn, cultuur, onderwijs, wonen, economie, veiligheid en bereikbaarheid. Een bedrag van 38 miljoen euro maakt het college onder meer vrij voor bedrijfsterreinen, groen- en wegenonderhoud, handhaven van bouw- en woonregelgeving, vernieuwen van riolering, topsportevenementen en de huisvesting van Panorama Mesdag. Voor investeringen in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is in 2006 20 miljoen euro beschikbaar.
6,7 mln euro wordt vanaf 2006 jaarlijks extra gestoken in onder meer voorzieningen voor gehandicapten, beter buurtbeheer en toezicht op leerplicht.

Naast deze forse investeringen blijft het tarief onroerende zaakbelasting in 2006 gelijk aan het niveau van 2002. De OZB voor gebruikers van woningen verdwijnt. Hierdoor loopt de totale opbrengst van deze belasting voor de gemeente in 2006 terug met 25,6 miljoen euro tot 77,7 miljoen euro. De rijksoverheid zal dit verlies aan OZB-inkomsten compenseren.

Andere heffingen zoals de rioolrechten en afvalstoffenheffing stijgen met slechts 1%. Toeristen- en hondenbelasting worden niet verhoogd. Voor de inwoners van Den Haag dalen in 2006 de gemiddelde woonlasten met 114,- euro. De financiële ruimte op de begroting van 2006 is het gevolg van bespaarde rente (28 miljoen euro) en gunstige financiering (15 miljoen euro). Verder wordt over 2005 een meevaller van circa 35 miljoen euro verwacht die in 2006 gebruikt kan worden. Nog eens 20 miljoen euor komt, na het afronden van de herindeling (Pijnacker/Nootdorp/Leidschendam/Voorburg) beschikbaar. In totaal is met de begroting een bedrag van ruim 2 miljard euro gemoeid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag