Wegenonderhoudscontract VolkerWessels in Canada

Rotterdam – VolkerWessels heeft via haar werkmaatschappij Volker Stevin Contracting van de Canadese Provincie Alberta de opdracht gekregen om voor de komende zes jaar (tot medio 2011) het zuidelijk deel van het wegennet van Alberta te onderhouden. In totaal gaat het om een gebied van 83.000 km2 met een wegennet van ruim 8000 km. Volker Stevin Contracting onderhoudt hiermee een kwart van het wegennet van Alberta. Deze regio omvat twee keer de oppervlakte van Nederland en telt 1,4 miljoen inwoners. Met het contract is in totaal een bedrag gemoeid van 200 miljoen euro.

Door de extreem lage temperaturen en sneeuwstormen heeft het asfalt in Alberta het elk jaar zwaar te verduren; er ontstaan scheuren in het wegdek omdat dit jaarlijks zo’n 150 keer opvriest en ontdooit. De werkzaamheden omvatten onder meer bermonderhoud, bewegwijzering, onderhoud aan bruggen, belijning, afwateringssystemen, verkeersborden en verkeersregelinstallaties. Jaarlijks worden ruim 3.100 kadavers (groot wild: herten en beren) geruimd door de medewerkers van VolkerWessels.

Het contract van de Provincie Alberta biedt direct werk aan 270 medewerkers die vanaf 32 onderhoudslocaties met 150 sneeuwschuivers en ander materieel het grootschalig wegenonderhoud verzorgen. De geografische grens van de werkzaamheden strekt zich uit van de Rocky Mountains in het westen naar de prairies in het oosten en naar de grens met de Verenigde Staten in het zuiden, een gebied van in totaal 83.000 km2.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat deze vorm van geprivatiseerd wegenbeheer de overheid ruim 20% aan besparingen oplevert. Andries de Jong, lid van de raad van bestuur van VolkerWessels: ,,Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om het proces steeds verder te optimaliseren, wat tot belangrijke besparingen leidt. Het is een goed voorbeeld van een win-win situatie in onze bedrijfstak. De opdrachtgever heeft een belangrijk financieel voordeel en wij hebben een meerjarige overeenkomst en daardoor een continue en langdurige vaste inkomensstroom.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV