Zeker 1 miljard schade door besluit luchtkwaliteit

Gouda РUit een enqu̻te die Bouwend Nederland heeft uitgezet onder haar leden blijkt dat zeker 1 miljard euro aan investeringsvolume in de bouw is vertraagd als gevolg van de uitspraken van de Raad van State over luchtkwaliteit. Bouwend Nederland spreekt van een schokkend resultaat.

Bouwend Nederland wilde met de enquête onder haar leden nagaan in hoeverre bouwbedrijven in de dagelijkse praktijk hinder ondervinden van de losgebarsten discussie over luchtkwaliteit. Tevens werd gevraagd of de leden een inschatting konden maken van de daarmee gemoeide investeringen. Uit de enquête blijkt dat het effect uitgedrukt in vertraagd investeringsvolume geschat wordt op 1,2 miljard euro. Dit is exclusief de investeringen die worden gedaan in het kader van de spoedwet wegverbreding. Van de daarmee gemoeide investering van 460 miljoen euro zal een deel vertraagd tot besteding komen.

De vereniging van bouw- en infrabedrijven werkt intensief mee aan overleg met rijksoverheid en tal van specialisten om te komen tot een oplossing van de gerezen problemen. De oplossing moet met name worden gezocht in de juridische en bouwtechnische hoek. Het ministerie van VROM heeft al aangegeven weinig ruimte te hebben voor aanpassing van de normstelling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)