ProRail betreurt aangekondigde acties spoorvervoer

Utrecht – Door de FNV zijn acties aangekondigd op het spoor op 17 juni 2005. ProRail is hierover officieel op de hoogte gesteld door de FNV op 27 mei 2005.

Spoorbeheerder ProRail betreurt de aangekondigde acties op het spoor. Afgelopen maandag heeft FNV Bondgenoten in de media aangegeven dat op 17 juni 2005 acties zijn te verwachten en het treinverkeer die dag wordt stilgelegd. ProRail heeft tijdens de CAO-onderhandelingen op 3 mei 2005 een eindbod gedaan dat méér dan marktconform is. De bonden hebben naar mening van ProRail een loonsverhoging geëist die niet past bij die situatie en de positie van ProRail.

Bod ProRail
Het eindbod van ProRail van 3 mei is voor haar werknemers aantrekkelijk en maatschappelijk verantwoord. Het door ProRail gedane aanbod komt zelfs uit boven het gemiddelde van wat in CAO’s in Nederland is afgesproken (inclusief commerciële organisaties). ProRail heeft twee varianten voorgelegd die beide resulteren in een substantiële loonsverhoging. Het voorstel omvat 2,75% loonsverhoging over de jaren 2005 en 2006, een eenmalige uitkering over 2004 en een resultaatafhankelijke éénmalige uitkering gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf. Dit is voorgesteld in een uiterste poging om de CAO af te kunnen sluiten. ProRail-medewerkers hebben daarnaast de beschikking over uitstekende regelingen voor pensioen en het tweede ziektejaar.

Zelfstandige organisatie
ProRail maakt geen deel meer uit van het NS-concern. ProRail is een publiek bedrijf met een maatschappelijke taak en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail