Bouwend Nederland blij met opstelling Tweede Kamer

Gouda – Bouwend Nederland heeft met instemming kennis genomen van de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van 5 april 2005. Hierin werd duidelijk dat de kamer van menig is dat het kabinet weer met de sector aan tafel moet gaan zitten om de bouwaffaire af te sluiten. Daarmee zette de kamer duidelijke vraagtekens bij het besluit van de ministerraad van 4 maart 2005 om toch af te zien van een dergelijke oplossing en te kiezen voor een gang naar de rechter. Ondanks het feit dat Bouwend Nederland blijft ontkennen dat het vooroverleg tot prijsopdrijving heeft geleid en opdrachtgevers te veel betaald zouden hebben heeft de vereniging al lange tijd aangegeven als een gebaar van goede wil een fonds te willen instellen om een streep te kunnen zetten onder het verleden. Tot het ministerberaad van 4 maart 2005 ging Bouwend Nederland er van uit een akkoord te hebben over de hoogte van een dergelijk fonds met alle betrokkenen inclusief de betrokken ministers. Vanaf december 2004 was er hard gewerkt aan dit akkoord en waren alle betrokken waaronder de lagere overheden er uit. Ook de laatstgenoemden bleken onaangenaam verrast door de plotselinge wending in de ministerraad.

Minister Peijs heeft de kamer beloofd de wens van de kamer in te brengen in het kabinetsberaad van 8 april 2005. Bouwend Nederland kijkt met grote belangstelling uit naar de uitkomst van het beraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)

Bouwend Nederland blij met opstelling Tweede Kamer | Infrasite

Bouwend Nederland blij met opstelling Tweede Kamer

Gouda – Bouwend Nederland heeft met instemming kennis genomen van de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van 5 april 2005. Hierin werd duidelijk dat de kamer van menig is dat het kabinet weer met de sector aan tafel moet gaan zitten om de bouwaffaire af te sluiten. Daarmee zette de kamer duidelijke vraagtekens bij het besluit van de ministerraad van 4 maart 2005 om toch af te zien van een dergelijke oplossing en te kiezen voor een gang naar de rechter. Ondanks het feit dat Bouwend Nederland blijft ontkennen dat het vooroverleg tot prijsopdrijving heeft geleid en opdrachtgevers te veel betaald zouden hebben heeft de vereniging al lange tijd aangegeven als een gebaar van goede wil een fonds te willen instellen om een streep te kunnen zetten onder het verleden. Tot het ministerberaad van 4 maart 2005 ging Bouwend Nederland er van uit een akkoord te hebben over de hoogte van een dergelijk fonds met alle betrokkenen inclusief de betrokken ministers. Vanaf december 2004 was er hard gewerkt aan dit akkoord en waren alle betrokken waaronder de lagere overheden er uit. Ook de laatstgenoemden bleken onaangenaam verrast door de plotselinge wending in de ministerraad.

Minister Peijs heeft de kamer beloofd de wens van de kamer in te brengen in het kabinetsberaad van 8 april 2005. Bouwend Nederland kijkt met grote belangstelling uit naar de uitkomst van het beraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)