Resultaten Arcadis 2004 gunstig

Arnhem
– Bedrijfsopbrengsten stijgen 7%, autonome groei 5%
– Milieu genereert 15% autonome groei
РNetto operationele winst stijgt 1%; 10% zonder ̩̩nmalige en valuta-effecten
– Herstructurering Nederland biedt perspectief op groei
– Voorstel dividend te handhaven op € 0,48 per aandeel

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft op 7 maart 2004 bekend gemaakt dat de netto operationele winst (vóór amortisatie goodwill) in 2004 is uitgekomen op € 22,7 miljoen, 1% hoger dan in 2003. Per aandeel is dit € 1,13, gelijk aan 2003. Vooral in de milieumarkt werd bijzonder goed gepresteerd. Marktomstandigheden noopten in Nederland tot een ingrijpende herstructurering. Exclusief de éénmalige effecten hiervan verbeterde de netto operationele winst met 7% naar € 24,1 miljoen, ofwel € 1,19 per aandeel. De daling van de dollar had een negatief effect op omzet en resultaat van 3%. Zonder éénmalige effecten en exclusief valuta-effect steeg de netto operationele winst 10%, per aandeel 9%. De bedrijfsopbrengsten namen toe met 7% tot € 901 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de groei 10%, in lijn met de groeidoelstelling die ARCADIS hanteert. Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) te handhaven op € 0,48 per aandeel. Dit komt neer op bijna 43% van het netto operationele resultaat.

De herstructurering in Nederland is vrijwel afgerond. Deze bestond uit verkoop van niet-kernactiviteiten en stroomlijning van de organisatie door efficiencyverbetering en overheadreductie. Het éénmalig negatief effect op het bedrijfsresultaat bedroeg per saldo € 4,4 miljoen en op de netto operationele winst € 1,4 miljoen.

Door acquisities werd de positie in thuismarkten versterkt. In de Verenigde Staten werden de activiteiten uitgebreid in Florida en werd programmamanagement en bouwmanagement toegevoegd. In Polen werd een bedrijf overgenomen in de snel groeiende infrastructuurmarkt, terwijl in Engeland en Nederland kleinere acquisities specifieke kennis en vaardigheden toevoegden. Deze acquisities hebben een totaalomzet van € 48 miljoen en 440 medewerkers.

Reagerend op de resultaten zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: “Ondanks een forse reorganisatielast en moeilijke omstandigheden in enkele thuismarkten bleef het resultaat goed op niveau. Verheugend is dat we onze doelstelling voor autonome groei van 5% hebben gehaald. Dat was te danken aan goede prestaties in de milieumarkt, de ontwikkeling van facility management en marktherstel in Latijns Amerika. Ook de infrastructuurmarkt ontwikkelde zich in de meeste landen positief. Door de verrichte desinvesteringen concentreren we ons nu op drie marktsegmenten met meer focus op onze kernactiviteiten. De herstructurering in Nederland legt de basis voor verbetering van marges en winstgevendheid. De ontwikkelingen in 2004 laten zien dat ARCADIS goed gepositioneerd is in markten met perspectief.”

Ontwikkelingen per marktsegment
Medio 2004 is het communicationssegment vervallen. De resterende activiteiten zijn grotendeels opgenomen in infrastructuur. De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor heel 2004 vergeleken met 2003.
– Infrastructuur
De stijging van 3% kwam vooral van acquisities. Autonoom daalden de activiteiten met 1% door teruglopende investeringen in Nederland en Duitsland. De sterkste teruggang deed zich voor in Nederland, waar door het aflopen van grote projecten en stagnatie van nieuwe investeringen, de autonome daling 9% was. De omzet in de gemeentelijke markt werd goed gehandhaafd. In België, Frankrijk en Spanje werd de groei gecontinueerd, terwijl de markt in Brazilië en Chili sterk herstelde. In de Verenigde Staten versnelde de groei in het tweede halfjaar door verbetering in de markt voor stedelijke ontwikkeling.
– Milieu
Met 15% autonome groei was milieu veruit de belangrijkste groeimarkt. De stijging kwam vooral uit de Verenigde Staten, waar het GRiP® programma de basis was voor succes. Naast een raamcontract van maximaal $ 200 miljoen, werden diverse grote opdrachten verworven van het Ministerie van Defensie. De Amerikaanse werkvoorraad in milieu liep op tot ruim boven de $ 300 miljoen waarvan meer dan tweederde in GRiP®. Ook in de meeste Europese landen en in Brazilië en Chili namen de activiteiten toe, onder andere bij multinationale klanten.
– Gebouwen
De groei van 31% weerspiegelt de transitie in dit segment naar activiteiten met hogere marges en meer groeipotentie. Door overnames werden projectmanagement en consultancyactiviteiten toegevoegd waardoor de omzet met 21% toenam. De autonome stijging bedroeg 11% vooral door facility management in Nederland. In de overige Europese landen groeiden de activiteiten eveneens. Hiertegenover stond een forse daling in Amerika, vooral door verschuiving van investeringen in de auto-industrie naar Azië.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de markt in Nederland geleidelijk zal verbeteren. Initiatieven voor publiek private samenwerking kunnen leiden tot additionele investeringen in infrastructuur. In België, Frankrijk en Spanje blijft de markt naar verwachting gunstig, zij het met wellicht wat minder groei dan de afgelopen jaren. De markt in Polen en Tsjechië biedt veel perspectief door omvangrijke investeringen uit Europese fondsen. In de Verenigde Staten wordt algemeen aangenomen dat het federale infrastructuurprogramma (SAFETEA) wordt gecontinueerd op een vergelijkbaar niveau met de afgelopen jaren. De langjarige GRiP® contracten in de Verenigde Staten vormen een solide basis voor uitbreiding in milieu. In het gebouwensegment moet groei vooral komen van projectmanagement en facility management, terwijl het gedetailleerde ontwerpwerk wordt verminderd of uitbesteed. Recent werd de verkoop van deze activiteiten in de Verenigde Staten aangekondigd.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor 2005 zijn positief. Investeringen in infrastructuur blijven een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Door onze specialistische kennis en ervaring in combinatie met sterke lokale posities kunnen we daarvan profiteren. In de milieumarkt bieden onze technologische voorsprong en succesvolle GRiP® aanpak mogelijkheden voor uitbreiding van marktaandeel zowel bij bedrijven als bij de overheid. Verschuiving naar activiteiten hoger in de waardeketen moet in het gebouwensegment leiden tot verdere margeverbetering. Door de herstructurering in Nederland is de concurrentiekracht versterkt in een markt die naar verwachting weer gaat aantrekken. Het beleid om de activiteiten uit te breiden door middel van acquisities wordt voortgezet. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en zonder valuta-effecten, verwachten wij een voortgaande groei van omzet en resultaat.”

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, milieu en gebouwen. ARCADIS heeft wereldwijd een jaarlijkse omzet van circa € 900 miljoen en heeft 10.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV

Resultaten Arcadis 2004 gunstig | Infrasite

Resultaten Arcadis 2004 gunstig

Arnhem
– Bedrijfsopbrengsten stijgen 7%, autonome groei 5%
– Milieu genereert 15% autonome groei
РNetto operationele winst stijgt 1%; 10% zonder ̩̩nmalige en valuta-effecten
– Herstructurering Nederland biedt perspectief op groei
– Voorstel dividend te handhaven op € 0,48 per aandeel

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft op 7 maart 2004 bekend gemaakt dat de netto operationele winst (vóór amortisatie goodwill) in 2004 is uitgekomen op € 22,7 miljoen, 1% hoger dan in 2003. Per aandeel is dit € 1,13, gelijk aan 2003. Vooral in de milieumarkt werd bijzonder goed gepresteerd. Marktomstandigheden noopten in Nederland tot een ingrijpende herstructurering. Exclusief de éénmalige effecten hiervan verbeterde de netto operationele winst met 7% naar € 24,1 miljoen, ofwel € 1,19 per aandeel. De daling van de dollar had een negatief effect op omzet en resultaat van 3%. Zonder éénmalige effecten en exclusief valuta-effect steeg de netto operationele winst 10%, per aandeel 9%. De bedrijfsopbrengsten namen toe met 7% tot € 901 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de groei 10%, in lijn met de groeidoelstelling die ARCADIS hanteert. Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) te handhaven op € 0,48 per aandeel. Dit komt neer op bijna 43% van het netto operationele resultaat.

De herstructurering in Nederland is vrijwel afgerond. Deze bestond uit verkoop van niet-kernactiviteiten en stroomlijning van de organisatie door efficiencyverbetering en overheadreductie. Het éénmalig negatief effect op het bedrijfsresultaat bedroeg per saldo € 4,4 miljoen en op de netto operationele winst € 1,4 miljoen.

Door acquisities werd de positie in thuismarkten versterkt. In de Verenigde Staten werden de activiteiten uitgebreid in Florida en werd programmamanagement en bouwmanagement toegevoegd. In Polen werd een bedrijf overgenomen in de snel groeiende infrastructuurmarkt, terwijl in Engeland en Nederland kleinere acquisities specifieke kennis en vaardigheden toevoegden. Deze acquisities hebben een totaalomzet van € 48 miljoen en 440 medewerkers.

Reagerend op de resultaten zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: “Ondanks een forse reorganisatielast en moeilijke omstandigheden in enkele thuismarkten bleef het resultaat goed op niveau. Verheugend is dat we onze doelstelling voor autonome groei van 5% hebben gehaald. Dat was te danken aan goede prestaties in de milieumarkt, de ontwikkeling van facility management en marktherstel in Latijns Amerika. Ook de infrastructuurmarkt ontwikkelde zich in de meeste landen positief. Door de verrichte desinvesteringen concentreren we ons nu op drie marktsegmenten met meer focus op onze kernactiviteiten. De herstructurering in Nederland legt de basis voor verbetering van marges en winstgevendheid. De ontwikkelingen in 2004 laten zien dat ARCADIS goed gepositioneerd is in markten met perspectief.”

Ontwikkelingen per marktsegment
Medio 2004 is het communicationssegment vervallen. De resterende activiteiten zijn grotendeels opgenomen in infrastructuur. De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor heel 2004 vergeleken met 2003.
– Infrastructuur
De stijging van 3% kwam vooral van acquisities. Autonoom daalden de activiteiten met 1% door teruglopende investeringen in Nederland en Duitsland. De sterkste teruggang deed zich voor in Nederland, waar door het aflopen van grote projecten en stagnatie van nieuwe investeringen, de autonome daling 9% was. De omzet in de gemeentelijke markt werd goed gehandhaafd. In België, Frankrijk en Spanje werd de groei gecontinueerd, terwijl de markt in Brazilië en Chili sterk herstelde. In de Verenigde Staten versnelde de groei in het tweede halfjaar door verbetering in de markt voor stedelijke ontwikkeling.
– Milieu
Met 15% autonome groei was milieu veruit de belangrijkste groeimarkt. De stijging kwam vooral uit de Verenigde Staten, waar het GRiP® programma de basis was voor succes. Naast een raamcontract van maximaal $ 200 miljoen, werden diverse grote opdrachten verworven van het Ministerie van Defensie. De Amerikaanse werkvoorraad in milieu liep op tot ruim boven de $ 300 miljoen waarvan meer dan tweederde in GRiP®. Ook in de meeste Europese landen en in Brazilië en Chili namen de activiteiten toe, onder andere bij multinationale klanten.
– Gebouwen
De groei van 31% weerspiegelt de transitie in dit segment naar activiteiten met hogere marges en meer groeipotentie. Door overnames werden projectmanagement en consultancyactiviteiten toegevoegd waardoor de omzet met 21% toenam. De autonome stijging bedroeg 11% vooral door facility management in Nederland. In de overige Europese landen groeiden de activiteiten eveneens. Hiertegenover stond een forse daling in Amerika, vooral door verschuiving van investeringen in de auto-industrie naar Azië.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de markt in Nederland geleidelijk zal verbeteren. Initiatieven voor publiek private samenwerking kunnen leiden tot additionele investeringen in infrastructuur. In België, Frankrijk en Spanje blijft de markt naar verwachting gunstig, zij het met wellicht wat minder groei dan de afgelopen jaren. De markt in Polen en Tsjechië biedt veel perspectief door omvangrijke investeringen uit Europese fondsen. In de Verenigde Staten wordt algemeen aangenomen dat het federale infrastructuurprogramma (SAFETEA) wordt gecontinueerd op een vergelijkbaar niveau met de afgelopen jaren. De langjarige GRiP® contracten in de Verenigde Staten vormen een solide basis voor uitbreiding in milieu. In het gebouwensegment moet groei vooral komen van projectmanagement en facility management, terwijl het gedetailleerde ontwerpwerk wordt verminderd of uitbesteed. Recent werd de verkoop van deze activiteiten in de Verenigde Staten aangekondigd.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor 2005 zijn positief. Investeringen in infrastructuur blijven een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Door onze specialistische kennis en ervaring in combinatie met sterke lokale posities kunnen we daarvan profiteren. In de milieumarkt bieden onze technologische voorsprong en succesvolle GRiP® aanpak mogelijkheden voor uitbreiding van marktaandeel zowel bij bedrijven als bij de overheid. Verschuiving naar activiteiten hoger in de waardeketen moet in het gebouwensegment leiden tot verdere margeverbetering. Door de herstructurering in Nederland is de concurrentiekracht versterkt in een markt die naar verwachting weer gaat aantrekken. Het beleid om de activiteiten uit te breiden door middel van acquisities wordt voortgezet. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en zonder valuta-effecten, verwachten wij een voortgaande groei van omzet en resultaat.”

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, milieu en gebouwen. ARCADIS heeft wereldwijd een jaarlijkse omzet van circa € 900 miljoen en heeft 10.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV